VIETSEC Thị trường chứng khoán VIX quyết định bán nốt hơn 2 triệu cổ phiếu Quản lý quỹ IB còn lại

VIX quyết định bán nốt hơn 2 triệu cổ phiếu Quản lý quỹ IB còn lại

HĐQT VIX đã ra Nghị quyết bán nốt hơn 2 triệu cổ phần CTCP quản lý quỹ IB (IBFM).

HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (mã VIX – HNX) đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP quản lý quỹ IB (IBFM). Cụ thể, VIX sẽ chuyển nhượng toàn bộ 4,45 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 77,73% vốn của IBFM. Giá chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Trong 4,45 triệu cổ phần IBFM trên thì trước đó, HĐQT của VIX đã phê duyệt cho chuyển nhượng hơn 2,4 triệu cổ phần IBFM theo Nghị quyết số 4/2017 ngày 25/1/2017. Số lượng cổ phần mà HĐQT của công ty đồng ý cho chuyển nhượng dự kiến đợt này sẽ là hơn 2 triệu cổ phần.

Thời gian chuyển nhượng, giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và đối tác giao dịch ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định.

IBFM được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 29/UBCK-GP 03/03/2008 lấy tên là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Dầu khí Toàn Cầu. Tháng 09/2015, công ty đã tiến hành đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư IB (IBCAP) và có mức vốn điều lệ 57.25 tỷ đồng. Tháng 12/2015, một lần nữa công ty lại đổi tên thành Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ IB (IBFM) theo giấy phép số Số 32/GPĐC-UBCK cấp ngày 09/12/2015 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *