Thời gian cụ thể chuyển nhượng chưa được HĐQT đề cập đến. Hiện Vinaconex đang sở hữu 51,4% vốn điều lệ tại Vimeco.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra tháng 4 của Vinaconex, cổ đông cũng thông qua phương án thoái vốn các đơn vị theo kế hoạch đề ra, thu hồi vốn để đầu tư, tập trung vào lĩnh vữ hoạt động cốt lõi. Vinaconex phân làm 3 nhóm gồm các đơn vị đầu tư linh hoạt, nhóm thoái vốn toàn bộ và nhóm yếu kém sẽ cho dừng hoạt động.

Kết thúc quý I, Vimeco đạt 285 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế đạt hơn 5 tỷ đồng; giảm lần lượt 11% và 27% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo báo cáo tài chính quý, Vimeco có khoảng 109 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tổng nợ của Vimeco là 1.920 tỷ đồng, chiếm khoảng 89% tổng nguồn vốn, trong đó người mua trả tiền trước là 947 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Vimeco đạt 100 tỷ đồng.

Cổ phiếu VMC đã phục hồi về vùng giá 37.000 đồng/cổ phiếu sau thời gian giảm sâu. Đầu tháng 5 vừa qua có lúc đã khớp lệnh ở giá sàn 28.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá hiện nay, thoái vốn thành công Vinaconex sẽ thu về khoảng 190 tỷ đồng.