VIETSEC Thị trường chứng khoán VIETCOMBANK DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

VIETCOMBANK DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

Hoạt động kinh doanh của VCB tăng trưởng mạnh mẽ trong Q1.2017 (thu nhập lãi thuần tăng 16,4% YoY và thu nhập ngoài lãi tăng 39,8% YoY) giúp lợi nhuận hoạt động tăng 22,0% YoY. Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế có phần chậm hơn, theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 2.737 tỷ đồng (+19,0% YoY) do chi phí hoạt động tăng nhanh (+ 33,1% YoY tương đương hệ số CIR ở mức 43,2% so với mức 39,6% trong Q1.2016). Trong quý 1 năm nay, lương và các chi phí liên quan tăng 25% YoY, và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60% YoY. Chúng tôi cho rằng chi phí quản lý doanh nghiệp cao như hiện nay sẽ trở về mức bình thường ở những quý tiếp theo, nhờ đó hệ số CIR sẽ giảm về mức 40%.

Tăng trưởng tín dụng của VCB trong kỳ đạt 8,4% YTD, nằm trong nhóm cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết (ACB: 8,6% YTD và mức trung bình ngành 4,03% YTD). Cho vay cá nhân vẫn là động lực tăng trưởng chính, với mức tăng mạnh 11,5% YTD. Hệ số NIM được cải thiện từ 2,7% trong năm 2016 lên 2,8% nhờ tập trung phân bổ khoản vay cá nhân với biên lợi nhuận cao hơn (Q1.2017: 26,0% tổng dư nợ cho vay so Q1.2016: 25,3% tổng dư nợ cho vay) cùng với hệ số LDR thuần ở mức cao (Q1.2017: 82% so với Q1.2016: 78%). Theo đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 16,4% YoY.

Chi phí dự phòng tăng nhẹ 7,3% YoY nhờ tỷ lệ nợ xấu ở mức ổn định, đạt 1,5% và không còn trái phiếu đặc biệt VAMC. Ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách thận trọng việc quản lý tài sản, cụ thể, VCB vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,5% trong kỳ. Trong khi đó, khoản nợ xấu và nợ nhóm 2 (SMLs) đã giảm xuống còn 2,9% trong Q1.2017, từ mức 3,2% trong Q4.2016 và 4,3% trong Q1.2016. VCB đã tăng dự phòng nợ xấu lên 129% tổng nợ xấu trong quý 1/2017.

VCB có kế hoạch tăng 10% vốn điều lệ thông qua chào bán ra công chúng và riêng lẻ sau khi không thể thực hiện phát hành cho GIC vào năm 2016. Giá chào bán sẽ không thấp hơn (i) giá định giá của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, và (ii) Giá thị trường theo nguyên tắc xác định được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Ban lãnh đạo ngân hàng đã lên kế hoạch phát hành sẽ được thực hiện trong năm 2017-18.

Trong năm 2017-2018, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lên 10.504 tỷ đồng (tăng 23,2% YoY, dự báo trước đây là 10.434 tỷ đồng) vào năm 2017 và 12.467 tỷ đồng (+18.7% YoY, dự báo trước đây là 12.362 tỷ đồng) vào năm 2018 với các giả định sau: (i) tăng trưởng tín dụng và huy động tương ứng 16,0% và 14,3% trong năm 2017, và tương ứng 16,0% và 15,6% trong năm 2018, (ii) hệ số NIM đạt 2,7% năm 2017 và 2,8% năm 2018 , Và (iii) tỷ lệ nợ xấu 1,6% vào năm 2017 và 1,8% vào năm 2018.

VCB đang giao dịch ở mức PB 2017 là 2,5x và PB 2018 là 2,3x. Giá mục tiêu 1 năm chúng tôi đưa ra cho cổ phiếu VCB là 41.800 đồng/cp dựa trên PB mục tiêu là 2,9x và nhắc lại khuyến nghị NẮM GIỮ. VCB vẫn là cổ phiếu ngân hàng ưa thích của chúng tôi, và có thể phù hợp với các nhà đầu tư nước ngoài với “room” nước ngoài ở mức 9,3%. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã điều chỉnh trong giai đoạn đầu năm có thể do mục tiêu thận trọng của ngân hàng trong năm 2017, thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng khác (mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 8,0% YoY).

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *