VIETSEC Thị trường chứng khoán Ước tính thay đổi danh mục ETF Q1/2017 (Updated)

Ước tính thay đổi danh mục ETF Q1/2017 (Updated)

Lịch điểu chỉnh danh mục kỳ Q1/2017

24/02/2017 FTSE chốt số liệu
28/02/2017 MVIS chốt số liệu
03/03/2017 FTSE công bố kết quả
10/03/2017 MVIS công bố kết quả
17/03/2017 2 quỹ hoàn thành tái cơ cấu danh mục

 

  1. db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (DB)

Theo lịch đánh giá lại chỉ số thì FTSE sẽ dùng số liệu ngày 24/2 để tính toán cho kỳ này. Với số liệu cập nhật ngày 24/2, bên cạnh kết quả từ lần tính trước, FTSE có thể loại thêm PDR khỏi danh mục FTSE Vietnam Index do vi phạm điều kiện thanh khoản, cụ thể như sau:

–       KDC, PVT, HVG, PDR có thể bị loại do không đạt đủ điều kiện về giá trị giao dịch bình quân 3 tháng (<20% bình quân danh mục hiện tại)

–       BHS, HQC, HVG có thể bị loại do vi phạm điều kiện về quy mô vốn hóa (nằm ngoài top 92% vốn hóa thị trường)

–       ROS, HBC, DXG có thể được thêm vào chỉ số (ở kỳ này ROS đã đạt đủ quy định về thời gian giao dịch 3 tháng cũng như quy mô thanh khoản)

Lưu ý cổ phiếu STB đã thỏa mãn các điều kiện chỉ số trong kỳ này, tuy nhiên do cổ phiếu mới bị loại do tiêu chí thanh khoản trong kỳ trước, STB cần thêm một kỳ nữa mới đủ điều kiện thêm vào chỉ số.

Với giả định 6 cổ phiếu KDC, PVT, HVG, BHS, PDR HQC bị loại ra và thay vào ROS, HBC,DXG, ước tính danh mục chỉ số mới như sau

CP Tỷ trọng mới Tỷ trọng hiện tại +/- +/- cổ phiếu
VNM 13.56% 13.93% -0.37% -159,896
VIC 13.52% 15.55% -2.02% -2,564,401
HPG 10.75% 10.98% -0.22% -320,754
MSN 10.70% 13.93% -3.23% -4,501,104
ROS 10.14% 0.00% 10.14% 3,886,688
VCB 6.94% 7.09% -0.15% -223,901
SSI 4.90% 4.96% -0.05% -142,836
GTN 3.14% 2.59% 0.55% 1,483,958
HSG 2.75% 2.77% -0.02% -21,770
PVD 2.67% 2.67% 0.00% -2,137
DPM 2.45% 2.52% -0.06% -145,829
CII 2.22% 3.49% -1.27% -2,055,470
BVH 2.09% 2.16% -0.07% -65,290
KBC 2.00% 2.07% -0.08% -302,876
SBT 1.93% 1.97% -0.04% -87,739
NT2 1.86% 1.90% -0.03% -66,935
HAG 1.64% 1.79% -0.15% -1,056,514
HBC 1.60% 0.00% 1.60% 1,926,555
FLC 1.57% 1.53% 0.04% 313,840
DXG 1.36% 0.00% 1.36% 4,705,359
ITA 1.13% 1.20% -0.07% -947,673
ASM 1.06% 1.08% -0.02% -68,124
PDR 0.00% 0.94% -0.94% -3,732,774
KDC 0.00% 2.61% -2.61% -4,008,310
PVT 0.00% 1.05% -1.05% -4,851,814
BHS 0.00% 0.50% -0.50% -2,581,383
HVG 0.00% 0.39% -0.39% -3,549,756
HQC 0.00% 0.36% -0.36% -7,439,612

 

 

  1. VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF)

Với ước tính mới dựa trên số liệu chốt ngày 28/2, cổ phiếu GTN không còn đủ tiêu chuẩn để vào chỉ số như lần tính trước do chưa đạt điều kiện về giá trị giao dịch bình quân 3 tháng. Như vậy hiện có 3 cổ phiếu có khả năng được thêm vào chỉ số:

–       CII: mặc dù CII đã đạt đủ điều kiện trong kỳ điều chỉnh quý trước, cổ phiếu chưa được thêm vào danh mục có thể do điều kiện định tính. Ở kỳ này, CII tiếp tục thỏa mãn các điều kiện về định lượng và có khả năng được thêm vào danh mục, tuy nhiên vốn hóa tự do của CII nhỏ nhất trong các cổ phiếu được xem xét thêm vào nên vẫn có khả năng sẽ bị áp các tiêu chuẩn định tính để cân nhắc thêm.

–       KBC: cổ phiếu bị loại khỏi danh mục trong kỳ Q4/2016 mặc dù vẫn đủ điều kiện ở lại danh mục. Trong kỳ này, KBC đã đạt đủ điều kiện để được thêm lại vào chỉ số tuy nhiên chúng tôi cho rằng xác suất không lớn.

–       HBC: cổ phiếu đã đạt đủ điều kiện, tuy nhiên hiện tại quy mô vốn hóa khá thấp và MVIS có thể sẽ cân nhắc thêm với các tiêu chí định tính

Chúng tôi đưa ra ước tính danh mục chỉ số mới với kịch bản 3 cổ phiếu trên được thêm vào, giả định tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam được giữ nguyên ở mức 75.64% trong tổng tài sản quỹ là 291.4 triệu USD

CP Tỷ trọng mới Tỷ trọng hiện tại +/- +/- USD +/- cổ phiếu KL đang nắm giữ
VNM 8.00% 7.30% 0.70% $2,027,478 351,522 3,678,490
VIC 8.00% 8.03% -0.03% -$94,960 -48,075 11,604,682
VCB 7.00% 7.13% -0.13% -$391,256 -238,331 12,397,462
MSN 6.50% 5.82% 0.68% $1,971,513 1,095,488 9,428,800
HPG 4.82% 5.30% -0.48% -$1,388,678 -790,922 8,741,260
SSI 4.56% 5.26% -0.69% -$2,014,925 -2,165,284 16,377,631
BVH 4.14% 5.18% -1.04% -$3,032,726 -1,161,203 5,777,376
STB 3.04% 3.17% -0.13% -$389,150 -860,740 20,146,732
KDC 2.89% 3.48% -0.60% -$1,746,645 -1,072,562 6,235,300
DPM 2.83% 3.13% -0.30% -$874,838 -816,827 8,430,120
VCG 2.74% 3.29% -0.55% -$1,592,481 -2,386,835 14,095,997
SBT 2.48% 3.00% -0.52% -$1,504,741
 

Author: Big_hand

1 bình luận về “Ước tính thay đổi danh mục ETF Q1/2017 (Updated)”
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *