VIETSEC Thị trường chứng khoán Tình hình kinh tế tháng 8-2017

Tình hình kinh tế tháng 8-2017

  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 8 tăng 0,92% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,35% và tăng 1,23% so với đầu năm.
  • Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2017 tăng 8,4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, IIP tăng 6,7% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016.
  • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước tháng 8 ước tính đạt 330 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.
  • Trong tháng 8, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng 6,2% so với tháng trước, đạt 12.404 doanh nghiệp; số vốn đăng ký mới tăng mạnh 39%, đạt 131,4 nghìn tỷ đồng.
  • Tính tới 15/8/2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 706,9 nghìn tỷ đồng, tương đương với 58,3% dự toán năm. Tổng chi ngân sách ước đạt 747,3 nghìn tỷ đồng, tương ứng với 53,7% dự toán năm. Như vậy bội chi ngân sách nhà nước tính tới giữa tháng 8 ước tính đạt khoảng 40,4 nghìn tỷ đồng.
  • Tính tới 20/8/2017, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đạt 23,36 tỷ USD, tăng tới 45,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI giải ngân trong 8 tháng đầu năm ước đạt 10,3 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.
  • Tính chung 8 tháng 2017, xuất khẩu ước tính đạt 133,50 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Nhập khẩu ước đạt 135,63 tỷ USD, tăng tới 22,3% so với cùng kỳ. Như vậy, Việt Nam ước tính nhập siêu 2,13 tỷ tính chung 8 tháng đầu năm (tháng 8 xuất siêu 400 triệu USD), đạt 1,6% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.
 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *