VIETSEC Thị trường chứng khoán Thông tin đại hội cổ đông CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HSX – NBB)

Thông tin đại hội cổ đông CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HSX – NBB)

  • Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, tăng gấp 25 lần so với kết quả năm 2016. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 72 tỷ đồng, tăng 61,0% so với năm trước.
  • Trong năm 2017, NBB sẽ phát hành 31,9 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 và giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
  • Đại hội cổ đông đã thông qua nghị quyết phát hành thêm 1 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên trong năm 2018 nếu NBB hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017.
  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh (HSX: CII) được chấp nhận mua hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu từ 25% đến 35% vốn điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
  • Trong giai đoạn 2017-2020, công ty sẽ tiếp tục đầu tư và kinh doanh các dự án tại TP. Hồ Chí Minh: City Gate Towers, Diamond Riverside (City Gate 2), NBB Garden III (City Gate 3) – Quận 8, Dự án Thủ Thiêm – Quận 2 và các dự án tại các tỉnh là De Lagi – Bình Thuận, Sơn Tịnh – Quảng Ngãi, Đồi Thủy Sản – Quảng Ninh với tổng diện tích là 315 ha.
 

Author: Big_hand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *