VIETSEC Thị trường chứng khoán Thông tin chú ý trước giờ giao dịch chứng khoán phái sinh

Thông tin chú ý trước giờ giao dịch chứng khoán phái sinh

Sau một thời gian dài chuẩn bị, thì hôm nay sáng ngày 10/08/2017, UBCK đã chính thức đưa TTCK phái sinh vào giao dịch, thực hiện nghiệp vụ chứng khoán phái sinh bao gồm: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh và Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Và Miễn phí phí giao dịch trong 3 tháng đầu từ ngày 10/08/2017 đến 09/11/2017. Từ ngày 10/11/2017 phí giao dịch là: 20.000 đồng/giao dịch

1. Thông tin về các mã chứng khoán phái sinh sẽ giao dịch vào ngày 10/08:

• Sản phẩm – Mã CKPS – Ngày giao dịch đầu tiên – Ngày giao dịch cuối cùng – Ngày thanh toán cuối cùng – Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

• Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2017 – VN30F1708 – 10/8/2017 – 17/8/2017 – 18/8/2017 – 15%

• Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2017 – VN30F1709 – 10/8/2017 – 21/9/2017 – 22/9/2017 – 15%

• Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 12/2017 – VN30F1712 – 10/8/2017 – 21/12/2017 – 22/12/2017 – 15%

• Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2018 – VN30F1803 – 10/8/2017 – 15/3/2018 – 16/3/2018 – 15%

2. Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền: 100% (NĐT chỉ được ký quỹ bằng tiền, không ký quỹ bằng chứng khoán)

3. Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ và Tỷ lệ sử dụng tài khoản phái sinh:

• Ngưỡng cảnh báo mức độ 1 (Ngưỡng an toàn): 80%

• Ngưỡng cảnh báo mức độ 2 (Ngưỡng call margin): 95%

• Ngưỡng cảnh báo mức độ 3 (Ngưỡng xử lý): 100%

4. Phí giao dịch:

• Miễn phí phí giao dịch trong 3 tháng đầu từ ngày 10/08/2017 đến 09/11/2017

• Từ ngày 10/11/2017 phí giao dịch là: 20.000 đồng/giao dịch

5. Giới hạn vị thế:

• Khách hàng cá nhân: 5.000 hợp đồng.

6. Thời gian giao dịch:

Thị trường chứng khoán phái sinh sẽ mở cửa sớm hơn 15 phút so với thị trường cơ sở, và kết thúc cùng thời điểm với thị trường cơ sở

8h45 – 9h00 Phiên ATO

9h00 – 11h30 Phiên Liên tục

11h30 – 13h00 Nghỉ trưa

13h00 – 14h30 Phiên liên tục

14h30 – 14h45 Phiên ATC

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *