VIETSEC Thị trường chứng khoán Thế Giới Di Động chính thức cử người sang tiếp quản Trần Anh

Thế Giới Di Động chính thức cử người sang tiếp quản Trần Anh

Người của Thế Giới Di Động vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính và Phó tổng giám đốc của Trần Anh.
 
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) vừa công bố nội dung biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị và các quyết định thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty.
 
Theo đó, sau 9 tháng kể từ ngày bổ nhiệm, HĐQT Trần Anh đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính của ông Trần Thanh Tùng (sinh năm 1978) kể từ ngày 1/10/2017.
 
Thay vào vị trí của ông Tùng là ông Vũ Đăng Linh, một đại diện của Thế giới Di động (MWG). Ông Linh được bổ nhiệm chức vụ Quyền giám đốc tài chính và chủ tài khoản của Trần Anh từ ngày 1/10/2017 đến ngày 30/9/2018 hoặc khi có quyết định khác.
 
Cũng từ ngày 1/10, ông Linh sẽ có quyền ký kết các hợp đồng vay nhân danh Trần Anh, quản lý các hoạt động thu chi của Trần Anh, ngoại trừ các hợp đồng vay yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Trần Anh ký kết và thực hiện các hoạt động quản lý khác với vai trò là Quyền giám đốc tài chính và chủ tài khoản của Trần Anh.
 
Bên cạnh đó, HĐQT Trần Anh cũng thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Võ Hà Trung Tín từ ngày 1/10/2017 đến ngày 30/9/2018 hoặc khi có quyết định khác.
 
Kể từ ngày hiệu lực, ông Tín có quyền và nghĩa vụ ký kết các giao dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận nào khác giữa Trần Anh với bên thứ 3 để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và vận hành của Trần Anh; ngoại trừ các giao dịch, hợp đồng hoặc thỏa thuận yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Trần Anh ký kết. Ông Tín đồng thời được thực hiện các hoạt động quản lý khác với vai trò là Phó Tổng giám đốc của Trần Anh.
 
 
 
Được biết, ông Tín cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao, giữ vai trò giám đốc nhiều chi nhánh của Thế Giới Di Động. 
 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *