Lợi nhuận năm 2017 của TCH sẽ bị sụt giảm mạnh 16%

Ngày 24/6 vừa qua, TCH đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên nhằm thông qua các kế hoạch kinh doanh và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Theo đó, TCH đã đặt mục tiêu doanh thu năm 2017 đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 22%, kế hoạch lợi nhuận ròng đạt 420 tỷ đồng, giảm 16%; mức chi trả cổ tức là 10%.

Tại ĐHCĐ, ông Đỗ Hữu Hạ, chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2017, hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thuận lợi và tốt hơn năm 2016. Theo kế hoạch, nguồn thu chính sẽ đến từ 2 mảng là kinh doanh đầu xe và bất động sản. Riêng trong năm nay, mục tiêu của công ty là nhập khẩu 4.000 đầu xe Mỹ và hiện con số đã gần 2.000 đầu xe.

TCH cho biết mặc dù còn vài ngày nữa mới hết quý 2/2017, song, lợi nhuận trước thuế sơ bộ đạt khoảng 150 tỷ, lãi ròng trên 120 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TCH cũng đặt mục tiêu cho 5 năm tới sẽ cấn mốc lãi ròng 1.000 tỷ đồng. TCH nhận định hoạt động kinh doanh đầu xe sẽ còn phát triển mạnh. Đồng thời công ty sẽ triển khai dự án Xây dựng cải tạo trung cư cũ khu U1, U2 của tỉnh Hài Phòng; tham gia đầu tư các khu cải tạo chung cư cũ khác.

Trước đó, năm 2016 là năm kinh doanh khởi sắc của TCH với tổng doanh thu đạt 1.433 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 501 tỷ đồng gấp 3 lần cùng kỳ và vượt 29% so với chỉ tiêu năm. Được biết, các hoat động như phân phối xe, linh kiện và hoạt động sửa chữa và đào tạo các dịch vụ liên quan đến xe đã giúp TCH có được lợi nhuận trên.

ĐHCĐ thường niên cũng đã biểu quyết bầu các thành viên mới của ban quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, gồm 4 người: ông Đỗ Hữu Hạ, bà Phạm Hồng Dung và ông Đỗ Hữu Hưng, riêng ông Vũ Trọng Long là Thành viên HĐQT độc lập.