VIETSEC Thẻ: Warren Buffett

Thẻ: Warren Buffett

Lạnh lùng như cách đầu tư của Buffet

Warren Buffett sinh năm 1931 ở một thị trấn nhỏ tên là Ohama. Gia đình ông có mối quan tâm lớn đến thị trường chứng khoán. Ông học được bài học lớn đầu tiên về đầu tư chứng khoán vào năm 11 tuổi khi “gà” cho người chị của mình đầu tư toàn bộ “tài…

Read more