VIETSEC Thẻ: VNM

Thẻ: VNM

Bài toán lớn về nhân sự tại Vinamilk

Cho đến lúc này, người ta vẫn chưa nhìn thấy ai có khả năng vượt qua được cái bóng của bà Mai Kiều Liên ở Vinamilk. Các thành viên trong ban Quản trị mới của Vinamilk khá “phong phú”, đặc biệt có sự xuất hiện của Giám đốc đến từ BigC và Chủ tịch Hội…

Read more