VIETSEC Thẻ: Trung Quốc

Thẻ: Trung Quốc

Đinh La Thăng qua góc nhìn của dân đen

Ngày nghỉ về quê, rảnh nên cũng theo trào lưu “đào mộ” các bài viết về Bí thơ Đinh La Thăng trên mạng mấy ngày nay, Mr Bean ở nhà đọc lại những bài viết và những chặng đường của Bí Thơ đã đi qua, thấy đây đúng là con người của hành động, nói…

Read more