VIETSEC Thẻ: FPT

Thẻ: FPT

Khuyến nghị mua cổ phiếu FPT

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP – FPT Kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017   Công ty Cổ phần FPT  vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất đạt 27.340 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016; Lợi nhuận trước thuế (LNTT)…

Read more
 
Cập nhật Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSE)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 531 triệu cp; Vốn hóa: 25.190 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 44,89 tỷ đồng, Giá hiện tại: 47.450 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 1,39%. FPT công bố kết quả 5 tháng đầu năm 2017, doanh thu và lợi nhuận thuần…

Read more
 
Cập nhật Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSE)

Kết quả kinh doanh năm 2016 Theo báo cáo kiểm toán, doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 39.531 tỷ đồng (+4,1% YoY) và 1.991 tỷ đồng (+3,1% YoY). Mặc dù doanh thu từ hầu hết các phân khúc đều đạt tăng trưởng trong năm 2016, mảng thương mại của FPT (chiếm 40% tổng doanh…

Read more
 
Cập nhật Công ty cổ phần FPT (FPT: HOSE)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 462 triệu cp; Vốn hóa: 21.074 tỷ đồng; Giá trị giao dịch trung bình 3 tháng: 41,57 tỷ đồng, Giá hiện tại: 45.650 đồng/cp; và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 49,0%. FPT công bố doanh thu và lợi nhuận ròng quý 1/2017 đạt tương ứng 9.768 tỷ…

Read more