VIETSEC Thẻ: ETF

Thẻ: ETF

Phiên giao dịch ETF

VNINDEX – 15/09/2017 1.Thị trường chung – Phân tách dòng cổ phiếu Trạng thái CP: Tiếp tục là phiên tăng điểm nhẹ với việc luân phiên bùng nổ tiếp tục diễn ra ở một số cổ phiếu quan trọng như GAS VIC VJC và dòng chứng khoán như SSI HCM, phiên thứ 6 sẽ khá…

Read more
 
Thị trường tích lũy có thể kéo dài 2 tuần

Diễn biến của thị trường cho thấy nhóm BĐS bắt đầu suy yếu, lượng CP về tài khoản vợi lợi nhuận cao sẽ bán mạnh trong các phiên tới, do vậy thị trường cũng sẽ chưa có gì đột biến. FOMC họp vào 14-15/3 tới và sẽ có quyết định cuối cùng về tăng LS…

Read more