Sáng nay 31/5, CTCP đầu tư và phát triển đô thị và KCN Sông Đà (Sudico – mã: SJS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2016, ông Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2016, doanh thu hợp nhất đạt 528 tỷ đồng, đạt 99,1%. Lợi nhuận trước thuế đạt 228 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng.

Với lợi nhuận khá hơn, Sudico sẽ chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.

Ông Hùng cũng cho biết, năm 2016 Sudico đã tiếp tục làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng (VAMC, DATC. MSB, VAB, Techcombank) nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trong năm 2016. Cụ thể năm 2016 đã thanh toán toàn bộ khoản nợ 833 tỷ đồng tại MSB, 674 tỷ tại VAB và 33 tỷ tại MB, đồng thời đàm phán thành công việc giảm khoảng 210 tỷ đồng chi phí lãi vay phải trả tại các ngân hàng trên.

Đặc biệt, Sudico đã thu hồi toàn bộ vốn đầu tư 168 tỷ đầu tư không hiệu quả tại Dự án SPM, quận 9 – TPHCM.

Năm 2017, SJS trình cổ đông kế hoạch công ty mẹ với doanh thu 778 tỷ đồng, tăng 56,5% so với thực hiện năm 2016. Nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 33,3%, còn 150 tỷ đồng. Tương tự, kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2017 của doanh nghiệp đạt 822 tỷ đồng, tăng 55,7% nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất chỉ đạt 142 tỷ đồng, giảm 37,7% so với năm 2016.

Năm nay, SJS sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ cam kết tại dự án KĐT mới Nam An Khánh; dự án Văn La, chuẩn bị công tác đầu tư dự án Hòa Hải – Đà Nẵng… và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới.

Bên cạnh đó, SJS thực hiện thoái vốn các công ty hoạt động không hiệu quả theo lộ trình, quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi vốn. Đến cuối năm 2016, tổng giá trị đầu tư tài chính ngắn và dài hạn của SJS khoảng 200 tỷ đồng.

Trả lời chất vấn của cổ đông về lợi nhuận 2017 sụt giảm mạnh, ông Trần Anh Đức, Tổng giám đốc Sudico cho biết, doanh thu năm 2016 ở mức thấp nhưng lợi nhuận cao là do hợp đồng thực hiện từ năm 2015 với Techcombank và Vingroup. Sang năm 2017, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện rà soát loại tổng mức đầu tư, phân bổ lại chi phí hạ tầng dự án nên chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2017 là phù hợp và an toàn.

Về cơ cấu doanh thu của năm 2017, Tổng giám đốc SJS cho biết, doanh thu sẽ chủ yếu đến từ dự án Nam An Khánh. “Những gì công ty thực hiện trong năm 2015 và 2016 sẽ được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2017 còn tất cả các dự án triển khai trong năm 2017 sẽ được ghi nhận trong năm 2018”, ông Đức cho biết.