VIETSEC Thị trường chứng khoán Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18.7

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18.7

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18.7.2012 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* SSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI – HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 của riêng công ty mẹ. Cụ thể, doanh thu trong quý 2 đạt 245,2 tỷ đồng, chủ yếu là từ doanh thu khác (kinh doanh vốn) với 107,7 tỷ đồng và doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 93,2 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, SSI đạt gần 119 tỷ đồng lợi nhuận sua thuế. Cùng kỳ năm trước lỗ 37,6 tỷ đồng. Trong quý vừa qua, SSI phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 26 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, công ty mẹ SSI đạt 417,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 20 tỷ so với nửa đầu năm trước. Đóng góp chủ yếu là doanh thu khác (180 tỷ), doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán 153 tỷ và doanh thu môi giới 65 tỷ.

Chi phí hoạt động kinh doanh chỉ có 68,5 tỷ đồng do được hoàn nhập dự phòng giảm chứng khoán lên tới 210 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 348 tỷ và 331,2 tỷ đồng. Được biết, nửa đầu năm 2011, công ty mẹ SSI lỗ 153,5 tỷ đồng.

 * KSA: Ngày 17/7/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (mã KSA). Nguyên nhân là do Công ty chậm báo cáo và công bố thông tin về: Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2011; BCTC bán niên công ty mẹ và hợp nhất năm 2011; BCTC Quý II/2011, BCTC Quý IV/2011 công ty mẹ và hợp nhất, BCTC Quý I/2012; Báo cáo thường niên năm 2010 và năm 2011; Báo cáo quản trị công ty theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận 80 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

Sau khi Công ty chấp hành Quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải báo cáo kết quả xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính tới UBCKNN trước ngày 18/8/2012, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.

* VNE: Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE – HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2 (Báo cáo tài chính riêng lẻ văn phòng Tổng không bao các đơn vị hoạch toán phụ thuộc).

Quý 2 vừa qua, công ty mẹ VNE có mức doanh thu thuần đạt 206,7 tỷ đồg, gần gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp tăng mạnh gấp 8,8 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 50,56 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lỗ 57,97 tỷ đồng. EPS đạt 813,86 đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu thuần đạt 275,12 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 68,51 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 57,08 tỷ đồng cùng kỳ. EPS nửa đầu năm nay đạt 1.102,87 đồng.

* HNX vừa có thông báo Bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Thép Sông Hồng. Thép Sông Hồng có địa chỉ tại phố Đoàn Kết, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, bán buôn, bán lẻ sắt thép, gang các loại; Bán buôn kim loại khác; Tái chế phế liệu kim loại; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng sông; Vận tải hàng hóa đường thủy, nội địa. Vốn điều lệ 120 tỷ đồng

Số lượng cổ phần bán đấu giá 10.200.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần10.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Điều kiện tham dự đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Thép Sông Hồng do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc từ 8h30 ngày 18/7/2012 đến 15h30 ngày 6/8/2012. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 16h00 ngày 9/8/2012. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần từ 8h30 ngày 14/8/2012 đến 15h30 ngày 23/8/2012.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý 2/2012 và 6 tháng đầu năm 2012. Trong đó, doanh thu quý 2/2012 của BVSC đạt 70,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 55 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012 tổng doanh thu đạt 116 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận lũy kế 6 tháng đạt 65,6 tỷ đồng.

Công ty cho biết, trong cơ cấu doanh thu, chỉ riêng Doanh thu hoạt động tự doanh có suy giảm do BVSC đã cơ cấu lại hoạt động, giảm phụ thuộc vào hoạt động tự doanh. Các hoạt động kinh doanh khác, như môi giới và Doanh thu từ hoạt động dịch vụ tài chính đều tăng trưởng mạnh. Doanh thu môi giới đạt 31,8 tỷ đồng tăng 96,3% so với cùng kỳ và doanh thu từ hoạt động dịch vụ tài chính đạt 50,3 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ.

Về hệ số an toàn tài chính của Công ty Chứng khoán, hệ vốn khả dụng tại thời điểm 30/6/2012 của BVSC là 397,58%, gấp hơn 2 lần so với chỉ tiêu vốn khả dụng theo quy định của Bộ Tài chính và điều này phản ảnh mức độ an toàn tài chính của BVSC ở mức cao so với yêu cầu .

Được biết, 6 tháng đầu năm 2012, hoạt động Môi Giới của BVSC đã tiến từng bước kể từ sau khi Công ty chính thức thay đổi giải pháp công nghệ thông tin vào 16/4/2012. Kết thúc quý 2/2012, BVSC vươn lên vị trí thứ 7 trong TOP 10 công ty có thị phần lớn nhất trên sàn HNX đạt 4,62% thị phần. Trong hoạt động môi giới trái phiếu, BVSC dẫn đầu tại sàn HOSE với 17,55% thị phần và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 02 trên sàn HNX với 11,19%.

* HPC: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC – HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2. Quý 2 vừa qua, tổng doanh thu của HPC đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới mạnh nhất khi đạt gần 5 tỷ đồng; doanh thu khác đạt hơn 4,4 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 1,9 tỷ đồng; các doanh thu khác không nhiều hoặc không có. Sau khi trừ các chi phí, quý 2, công ty lãi đước hơn 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tính chung 6 tháng, công ty lãi sau thuế được 20,3 tỷ đồng và doanh thu đạt 18,1 tỷ đồng. Được biết quý 2 năm ngoái, HPC lỗ gần 12 tỷ đồng và lỗ đến hơn 18 tỷ đồng 6 tháng đầu năm. Quan sát báo cáo kết quả kinh doanh tính đến ngày 30/6 của HPC dễ nhận thấy, các chi phi quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động kinh doanh của công ty nửa năm năm được cắt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ví dụ, chi phí  hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2011gần 18 tỷ đồng, trong khi quý 2 năm nay chỉ 2,5 tỷ đồng.

* PSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI – HNX) báo kết quả kinh quý 2 và lúy kế 6 tháng đầu năm nay. Cụ thể, tổng doanh thu quý 2 của công ty đạt hơn 52 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn chiếm 23,1 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 22,13 tỷ đồng; các doanh thu từ danh mục khác không nhiều hoặc không có.

Trừ chi phí, công ty lãi sau thuế được 4 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng PSI đạt 75,4 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế được hơn 4,2 tỷ đồng. Năm ngoái, quý 2 công ty lỗ 83,4 tỷ đồng và lỗ lũy kế hơn 82,7 tỷ đồng.

* SHS: Doanh thu môi giới quý II đạt 8,98 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 38,06 tỷ đồng, doanh thu khác đạt trên 17 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2012. Theo đó, doanh thu quý II/2012 của SHS đạt 65,39 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, doanh thu môi giới đạt 8,98 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 38,06 tỷ đồng, doanh thu khác đạt trên 17 tỷ đồng. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của SHS đạt 31,05 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm 2012. Được biết, ngày 1/7 vừa qua, SHS chính thức triển khai dịch vụ cung cấp sức mua tự động tới khách hàng.

* LBE: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE – HNX) công bố quý 2 lãi 877 triệu đồng và EPS đạt 801 đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2 vừa qua của LBE đạt 25,6 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 255 triệu đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, công ty lãi sau thuế đạt 877 triệu đồng. EPS đạt 801 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của LBE đạt 27,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 965,2 tỷ đồng và EPS đạt 873 đồng.

* SHS: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2012. Theo đó, doanh thu quý 2/2012 của SHS đạt 65,386 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, doanh thu môi giới đạt 8,981 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 38,064 tỷ đồng, doanh thu khác đạt trên 17 tỷ đồng. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của SHS đạt 31,049 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm 2012.

Được biết, ngày 1/7 vừa qua, SHS chính thức triển khai dịch vụ cung cấp sức mua tự động tới khách hàng. Dịch vụ cung cấp sức mua tự động được SHS xây dựng trên nguyên tắc quản trị room tự động và đánh giá nhất quán theo tiêu chí đánh giá chứng khoán theo tỷ lệ và phân loại khách hàng theo nhóm.

  • Từ khóa:
 

Author: VNI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *