VIETSEC Thị trường chứng khoán Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/5

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 16/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* RDP: Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Nhựa Rạng Đông (RDP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 31/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16,12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/6/2017.

* TNC: Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Cao su Thống Nhất (TNC – HOSE) ,ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/6/2017.

* CCI: HĐQT CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi (CCI – HOSE) thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017 với tổng doanh thu gần 85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 5,64 tỷ đồng. Quý II năm nay, CCI phấn đấu đạt 108 tỷ đồng tổng doanh thu và 7,36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

* CEE: CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp. HCM (CII), cổ đông lớn của CTCP Xây dựng hạ tầng CII (CEE – HOSE) đăng ký mua vào 830.000 cổ phiếu CEE từ ngày 18/5 đến 16/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, CII sẽ nâng sở hữu tại CEE từ hơn 20,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 49% lên 21,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51%, qua đó trở thành Công ty mẹ của CEE.

* CHP: Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/6/2017.

* VIS: CTCP Thương mại Thái Hưng thông báo sẽ chào mua 7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 14,22% của CTCP Thép Việt Ý (VIS – HOSE), với giá 25.000 đồng/cổ phiếu, thời gian đăng ký chào mua từ ngày 15/5 đến 15/6. Dự kiến việc mua vào thành công, Công ty Thương mại Thái Hưng sẽ nắm giữ 65,2% VIS.

* TLG: CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG – HOSE) dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu thuần 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, cổ tức theo tỷ lệ 20%. Ngoài ra, TLG cũng trình xin đại hội cho phép nâng tỷ lệ sở hữu tối đa vốn điều lệ tại TLG của cổ đông nước ngoài từ 49% hiện nay lên đến 100% và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp.

* IMP: Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Dược phầm Imexpharm (IMP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/6/2017. Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trả theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), tương đương IMP sẽ phát hành hơn 3,9 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* NT2: Ngày 24/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT2 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/6/2017.

* LIG: CTCP Licogi 13 (LIG – HNX) thông báo góp vốn 30 tỷ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ, thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Licogi 13. Đồng thời, cử ông Phạm Văn Thăng làm người đại diện phần vốn góp tại Công ty mới.

* SHS: Ngày 25/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 26/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/6/2017.

* PMS: Ngày 29/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Cơ khí Xăng dầu (PMS – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 30/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 33%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/6/2017.

* SDN: Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Sơn Đồng Nai (SDN – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 17%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2017.

 

Author: VNI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *