VIETSEC Thị trường chứng khoán Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/5

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/5

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* BMI: Ngày 31/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 01/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/6/2017.

* ITA: Ông Trần Hoàng Ân, Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – HOSE) chỉ mua được gần 1,68 triệu cổ phiếu ITA, tỷ lệ 0,18% trong tổng số 5 triệu cổ phiếu ITA đăng ký mua. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 12/4 đến 07/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước giao dịch, cá nhân ông Ân chưa nắm giữ cổ phiếu ITA nào.

* FCM: Ngày 18/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Khoáng sản Fecon (FCM – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/7/2017.

* DPR: CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – HOSE) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017 với doanh thu gần 195,5 tỷ đồng, gấp gần 2 quý 1/2016. Lợi nhuân sau thuế đạt hơn 84,6 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Năm 2017, DPR đặt mục tiêu tổng doanh thu giảm 15% còn 722 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ, ở mức 191 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến là 30% bằng tiền mặt.

* TCO: Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2017.

* REE: CTCP Chứng khoán Thiên Việt, tổ chức có liên quan đến bà Đinh Thị Hoa, Thành viên HĐQT CTCP Cơ điện lạnh (REE – HOSE), đã bán ra toàn bộ hơn 660.000 cổ phiếu REE sở hữu theo phương thức thỏa thuận trong ngày 09/5.

* CTI: Pyn Elite Fund (Non – Ucits), cổ đông lớn của CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI – HOSE) đã mua vào 2 triệu cổ phiếu CTI. Qua đó, cổ đông này đã nâng sở hữu tại CTI từ hơn 2,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,16% lên 4,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,81%. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 08/5.

* PNJ: Nhóm cổ đông lớn nước ngoài Aims Asset Management Sdn Bhd thông báo đã bán ra 3,68 triệu cổ phiếu CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ – HOSE). Như vậy, sau giao dịch, nhóm này đã giảm sở hữu tại PNJ còn 1,5 triệu cổ phiếu, ứng tỷ lệ 1,52%, và không còn là cổ đông lớn. Thay đổi có hiệu lực kể từ ngày 04/5.

* SHN:  Ông Vũ Văn Tiền, anh rể ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN – HNX) đăng ký bán ra 5,3 triệu cổ phiếu SHN từ ngày 10/5 đến ngày 5/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tiền sẽ giảm sở hữu tại SHN từ hơn 10,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,27% xuống còn 5,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,76%, và sẽ không còn là cổ đông lớn của SHN.

* HUT: Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Tasco (HUT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8%, tương đương HUT sẽ phát hành thêm hơn 14,1 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* SDN: Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 của CTCP Sơn Đồng Nai (SDN – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 17%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/6/2017.

* HBE: Ngày 19/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HBE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 22/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/6/2017.

* CT6: Ngày 25/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 của CTCP Công trình 6 (CT6 – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 26/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/6/2017.

 

Author: VNI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *