Sóng Elliot cho VNI

VNI- Vượt đỉnh 732 – Bước sang 1 trang mới

I. Phân tích sóng dài theo năm
+ VNI hoàn thành sóng 1 lớn ở 689 điểm ( trong 9 tháng – theo 5 bước sóng – Hiền không phân tích lại đã có trên dòng thời gian )
+ Sóng 2 điều chỉnh về ngưỡng 38.2% ( khoảng 650 điểm – gần 2 tháng – điều chỉnh theo 3 bước sóng) + nến đảo chiều tăng : VNI bước vào sóng 3 lớn.

+ Sóng 3 lớn: Đích tới của sóng 3 lớn có thể đạt:
1. Đạt 100% ( khoảng 825-830) + chạm kênh trên + xác nhận đảo chiều + vol có đột biến không ( Điêm này dễ vượt qua)
2. Đạt 161.8% ( khoảng 940 điểm ) + chạm kênh mở rộng + xác nhận đảo chiều + vol có đột biến không : Điểm này có thể là đỉnh sóng 3 lớn.

+ Sóng 4 điều chỉnh: Phân tích sau khi đạt đỉnh sóng 3 lớn.
+ Sóng 5 lớn: Phân tích sau khi hoàn thành sóng 4 điều chỉnh ( dự kiến nếu VNI đạt đỉnh ở 940 điểm thì đỉnh sóng 5 lớn có thể đạt khoảng 1050 điểm – theo các tính toán của cá nhân Hiền)
Trên đây là sóng theo năm để ta biết được xu hướng dài hạn của VNI để định hướng đầu tư.

II.Hiện tại VNI đang vận động trong sóng 3 lớn ( Hiền sẽ phân tích cụ thể cho sóng 3 lớn- sóng 3 lớn này cũng vận động theo 5 bước sóng nhỏ – có thể đạt đỉnh sóng 3 lớn vào cuối năm 2017.

1. Sóng 1 trong sóng 3 lớn.
Sóng này VNI tăng từ 650 điểm lên 732 điểm vận động theo 5 bước sóng

2.Sóng 2 điều chỉnh trong sóng 3 lớn về khoảng giữa 23.6%-38.2% ( khoảng 706 điểm) + nên đảo chiều tăng giá: VNI bước vào sóng 3 trong sóng 3 lớn.

3. Sóng 3 trong sóng 3 lớn: Hiền phân tích chi tiết ở sóng này- vì hiện tại VNI đang nằm ở sóng này ạ ( Sóng này VNI có thể theo 5 bước sóng nhỏ – sóng trong sóng.
VNI tăng mạnh do các yếu tố sau:
• VNI hiện tại đã break vượt đỉnh của sóng 1 trong sóng 3 lớn ( vượt 732 điểm ) – thiết lập đỉnh mới.
• Trong sóng 3 lớn luôn cần sự đóng góp của các dòng: Bất động sản , Chứng khoá , Ngân hàng, và dòng đầu cơ,… và các dòng này thể hiện được ở dòng tiền vào mạnh mẽ và mức tăng đã thấy rõ – các dòng sẽ luân phiên nhau chạy
• Sóng 3 luôn là sóng khỏe nhất.
• Theo chart tuần: VNI đã bứt phá vượt mô hình cái nêm + vol > 1060tr cp

• Theo chart ngày VNI cần bứt phá khỏi mô hình cái nêm ( vượt 743 điểm ) + vol> 250tr cp: Xu hướng chắc chắn

Ta đang quan tâm tới sóng 3 trong sóng 3 lớn hiện tại. Vậy đích tới của sóng này :
• Đạt 100% ( khoảng 790-800 điểm ) + chạm kênh trên + cần xác nhận nến đảo chiều + vol có đột biến không? Nếu VNI sóng yếu thì đây có thể là dỉnh sóng 3 lớn. Theo cá nhân Hiền sóng này khỏe hơn và vươt qua được để đạt ngưỡng 161.8%.
• Đạt 161.8% ( khoảng 840-850) + chạm kênh trên + cần xác nhận nến đảo chiều + vol đột biến. ( Điểm này có thể là đỉnh sóng 3 lớn)

4. Sóng 4 điều chỉnh trong sóng 3 lớn: Phân tích sau khi đạt đỉnh sóng 3 trong sóng 3 lớn.
5. Sóng 5 trong sóng 3 lớn: Phân tích sau khi hoàn thành sóng 4 điều chỉnh.
III. Cusslot.
Khi phân tích VNI không tránh khỏi rủi ro về thị trường nên đề ra 1 mức giá cusslot hợp lí
Cusslot:
+ VNI xu hướng yếu : Thủng 720 điểm
+ Nến Giảm mạnh + vol đột biến

 

Author: VNI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *