Doanh thu chuyển nhượng bất động sản thương hiệu Vinhomes đạt 10.488 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I vừa công bố, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt mức kỷ lục 15.791 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 593 tỷ đồng.

Doanh thu quý 1 tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu nhờ thua nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thương hiệu Vinhomes đạt 10.488 tỷ đồng.

Hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư tại các trung tâm thương mại khối Vincom Retail đạt 1.055 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí tại các khách sạn Vinpearl, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land đạt 1.228 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 2.367 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ giáo dục tại các trường Vinschool đạt 231 tỷ đồng. Mảng cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan tại bệnh viện và các phòng khám Vinmec đem về doanh thu 318 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2017, tổng tài sản Vingroup đạt 187.256 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 43.158 tỷ đồng.

Năm 2017, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt khoảng 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.000 tỷ đồng. Kết quả quý 1 đã Như vậy, với kết quả đạt được trong quý I, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 19,7% kế hoạch doanh thu và 19,8% mục tiêu lợi nhuận./.