Fecon vừa tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2017, thông qua các kế hoạch kinh doanh năm nay, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức….

Cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2017, lãnh đạo Fecon cho biết, doanh thu kỳ này đạt thấp là do một số dự án lớn chưa được triển khai, đồng thời kết quả của một số dự án chưa được ghi nhận hết trong quý 1. Do đó, lợi nhuận khá “hẻo” so với cùng kỳ năm trước, chỉ ở mức 17 tỷ đồng.

Năm 2017, Fecon đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2,800 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến ở mức 200 tỷ đồng, tăng trưởng 14%; trong đó lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 180 tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Tỷ lệ cổ tức chi trả không quá 10%.

Định hướng của Fecon trong năm sẽ tập trung hợp tác đầu tư những dự án có hiệu quả cao thuộc lĩnh vực: hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, xử lý chất thải rắn và chống ngập.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2017 được cho là khá cao, chủ tịch HĐQT Phạm Việt Khoa cho biết, năm 2016 không thực hiện được kế hoạch đề ra là do có ít nhất 3 công trình bị chuyển sang năm 2017. Đến thời điểm hiện tại, các dự án đã hoàn tất thủ tục hồ sơ, dự kiến sẽ được triển khai và ghi nhận vào doanh thu.

Ông Khoa cũng cho biết, HĐQT dự định đặt chỉ tiêu trên 3.000 tỷ đồng, tuy nhiên để thận trọng thì HĐQT đã quyết định chỉ trình kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng.

Kế hoạch trong giai đoạn 2018-2020, Fecon mục tiêu doanh thu lần lượt đạt 4.311 tỷ, 5.612 tỷ đồng và 6.545 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đặt chỉ tiêu đạt 260 tỷ đồng trong năm 2018; 456 tỷ đồng năm 2019 và cán mốc 524 tỷ đồng vào năm 2020.

Điểm lại kết quả năm 2016, Fecon đạt doanh thu hợp nhất gần 2.108 tỷ đồng, tăng 27% so với 2015, tương đương 81% kế hoạch đề ra. Lãi sau thuế hợp nhất đạt 175,6 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, vượt nhẹ chỉ tiêu năm;chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Trong năm 2016, tổng số hợp đồng Fecon đã ký kết trị giá trên 2,000 tỷ đồng, gồm một số dự án lớn như: The Manor Central Park (100 tỷ đồng), LG-giai đoạn 2 (140 tỷ đồng), Nhiệt điện Hải Dương (108 tỷ đồng), Bột giấy Quảng Ngãi (230 tỷ đồng), Khu phức hợp Khách sạn – Casino Nam Hội An (293 tỷ đồng), Nhiệt điện Long Phú 1 (225 tỷ)./.