Tính đến ngày 31/3/2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt 132 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 86 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ xấu của ngân hàng là 2.588 tỷ đồng, chiếm 2,99%, tăng so với mức 2,95% tại thời điểm đầu năm.

Huy động tiền gửi của khách hàng đạt 110 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8%.

Trong quý 1/2017, thu nhập lãi thuần của Eximbank bị sụt giảm mạnh tới 25%, chỉ đạt 687 tỷ đồng. Các hoạt động kinh doanh khác tăng trưởng lạc quan, cụ thể: lãi thuần từ hoạt động dịch vụ là 73 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lãi thuần 77 tỷ đồng… Hoạt động góp vốn, mua cổ phần bị lỗ 15 tỷ đồng.

Nhưng chi phí hoạt động giảm mạnh gần 20%, xuống còn 531 tỷ đồng, cùng với đó, chi phí dự phòng cũng giảm mạnh 60% còn 133 tỷ đồng đã tác động tích cực đến kết quả lợi nhuận của ngân hàng.

Nhờ dự phòng giảm tích cực nên lợi nhuận trước thuế quý 1/2017 đạt 170 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ và lãi sau thuế còn 136 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Eximbank dự kiến sẽ tăng trưởng quy mô tổng tài sản lên 150.000 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 dự kiến đạt 600 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với kết quả thực hiện năm 2016. Như vậy lợi nhuận quý 1 đã hoàn thành 28,3% kế hoạch cả năm là ghi nhận đáng kể của Eximbank khi khởi động dự án tái cơ cấu “New Eximbank”./.