Đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 chỉ bằng 75% mức thực hiện năm 2016, nhưng khả năng đạt mục tiêu đối với Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD, sàn HNX) vẫn rất khó khăn.

Nguy cơ vỡ mục tiêu

Năm 2017, Que hàn Việt Đức dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng. Sản lượng sản xuất dự kiến đạt 14.000 tấn, trong đó, que hàn là 10.000 tấn và dây hàn là 4.000 tấn. Sản lượng tiêu thụ trong năm nay dự kiến đạt 14.000 tấn, với doanh thu 307,8 tỷ đồng.

Nếu nhìn vào kế hoạch kinh doanh trên để so sánh với kết quả thực hiện năm 2016 của công ty này thì nhiều người có thể phán đoán rằng, nhiệm vụ của công ty ngành que hàn này trong năm 2017 khá nhẹ nhàng. Bởi lẽ, trong năm 2016, Que hàn điện Việt Đức đạt tổng doanh thu gần 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 41,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 32,9 tỷ đồng và với mức lợi nhuận này, Công ty cũng đã tỏ ra khá hào phóng khi thực hiện chia cổ tức lên tới 30% cho cổ đông, với số tiền chi cổ tức là 16,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình kinh doanh quý I/2017 cho thấy bức tranh năm nay đối với Que hàn điện Việt Đức không được sáng màu như năm trước, khi doanh thu và lợi nhuận đề sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu quý I/2017 chỉ đạt 58,8 tỷ đồng (quý I/2016 là 77,6 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý I/2017 chỉ bằng gần 15% so với cùng kỳ năm trước, với 1,66 tỷ đồng (quý I/2016 đạt 11,15 tỷ đồng).

Doanh thu sụt giảm, nhưng hàng tồn kho và nợ phải trả đều tăng trong quý I/2017, nên đặt ra khá nhiều thách thức đối với Công ty Que hàn điện Việt Đức. Cụ thể, hàng tồn kho đã tăng từ mức hơn 45,1 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2016 lên mức gần 56,5 tỷ đồng vào cuối quý I, trong khi nợ phải trả trong khoảng thời gian này cũng tăng từ 56,2 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý I/2017 âm hơn 19 tỷ đồng (cùng kỳ dương gần 7,6 tỷ đồng).

Gồng mình trong thế mắc kẹt

Nói về những khó khăn hiện tại của Công ty, ông Ngô Bá Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết, Công ty đang trong tình trạng rất khó khăn khi giá đầu vào tăng cao, trong khi giá đầu ra lại không thể tăng. Cụ thể, giá thép nguyên liệu làm lõi que hàn vào đầu năm 2017 tăng khoảng 20% so với năm 2016, nhưng để giữ các đầu mối khách hàng, Công ty không thể tăng giá sản phẩm đầu ra. “Sự tồn tại của Công ty không hoàn toàn là lợi nhuận, mà còn là khách hàng, nên chúng tôi vẫn phải duy trì khách hàng và đưa các sản phẩm mới, tăng sản lượng để từ đó tăng lợi nhuận”, ông Việt nói.

Mặc dù vậy, theo chia sẻ của lãnh đạo Que hàn điện Việt Đức, Công ty không phải không có cơ hội để cải thiện bức tranh lợi nhuận 2017. Hiện tại, công ty này vẫn đang làm việc với cơ quan thuế để yêu cầu được giải quyết quyền lợi được hoàn thuế. Theo tính toán, nếu việc hoàn thuế được giải quyết trong quý I, thì lợi nhuận cũng có thể đạt khoảng 7 tỷ đồng. Do đó, trong thời gian tới, công ty này vẫn tiếp tục kiên trì đấu tranh cho quyền lợi của mình.

Ngoài ra, năm 2017, cho dù công ty này phải đối mặt với tình thế “gió đổi chiều” về diễn biến giá nguyên liệu thép đầu vào, nhưng bức tranh toàn cục trong cả giai đoạn cũng không phải quá bi kịch. Lý do là, năm 2016, giá nguyên liệu thấp và doanh nghiệp này đã tận dụng khá tốt cơ hội, giúp lợi nhuận năm 2016 tăng 30% so với kế hoạch. Do vậy, cho dù năm 2017, Công ty có thể “vỡ trận” về kế hoạch kinh doanh thì vẫn còn “của để dành” từ các năm trước.

Hiện tại, vốn điều lệ của Que hàn điện Việt Đức đang ở mức hơn 55 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu vẫn còn khá dư dật, với hơn 95 đồng, trong đó 35 tỷ đồng được tích lũy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm trước giữ lại. Lượng “lương khô” này cũng đủ để Công ty có thể cầm cự qua thời gian khó để chờ thời cơ mới.