VIETSEC Thị trường chứng khoán PVT quý I lãi ròng gần 107 tỷ đồng, tăng 44% cùng kỳ năm trước

PVT quý I lãi ròng gần 107 tỷ đồng, tăng 44% cùng kỳ năm trước

Hết quý I/2016, tài sản ngắn hạn của PVT đạt 4.142 tỷ đồng, tăng 11% so với số đầu năm, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 1.947,7 tỷ đồng, tăng 45%.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT – HOSE) đã công bố BCTC hợp nhất quý I/2017.

Trong quý I/2017, PVT ghi nhận 1.652 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ vào việc tốc độ tăng giá vốn chỉ là 6% nên lợi nhuận gộp của Công ty tăng 25% lên 187,4 tỷ đồng.

PVT cho biết, doanh thu tăng mạnh là do dịch vụ vận tải của đơn vị hoạt động ổn định cùng với kiểm soát tốt chi phí đầu vào như chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành tàu.

Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2017 của PVT đạt 54,4 tỷ đồng, tăng 15,5% so với quý I/2016. Bên cạnh đó, tỷ giá ổn định cũng góp phần vào hiệu quả sản xuất của PVT trong quý I/2017.

Kết quả, PVT lãi sau thuế hơn 126,57 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, phần lãi thuộc về cổ đông công ty mẹ là gần 107 tỷ đồng (tăng 44%).

Hết quý I/2016, tài sản ngắn hạn của PVT đạt 4.142 tỷ đồng, tăng 11% so với số đầu năm, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 1.947,7 tỷ đồng, tăng 45%. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn mà cụ thể là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của PVT giảm từ 1.559,9 tỷ đồng xuống còn 1.090,9 tỷ đồng.

 

Author: VNI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *