VIETSEC Thị trường chứng khoán PVS – Lựa chọn tốt cho đầu tư dài hạn

PVS – Lựa chọn tốt cho đầu tư dài hạn

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, PVS đạt 7.746 tỷ đồng doanh thu thuần (-15,3% YoY) và 649 tỷ đồng lợi nhuận ròng (-5,7% YoY). Lợi nhuận thuần cho cổ đông công ty mẹ đạt 573 tỷ đồng (-17% YoY). Cần lưu ý rằng trong 6 tháng đầu năm 2016, PVS đã hoàn nhập 100 tỷ đồng từ dự án Chim Sáo thành nguồn thu nhập khác. Nếu không tính khoản này, lợi nhuận trước thuế tăng 4,6% YoY. Mặc dù doanh thu trong kỳ không như dự báo của chúng tôi nhưng lợi nhuận ròng lại có phần tích cực hơn, có thể là do lợi nhuận cao hơn dự kiến của mảng cung cấp dịch vụ căn cứ cảng và mảng dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV.

Doanh thu giảm trên tất cả các mảng với mức độ khác nhau, trong đó phân khúc M&C giảm mạnh nhất (-34,6% YoY), có thể là do thiếu các dự án lớn ngoài khơi. Trong kỳ, công ty đã hoàn thành một số phần cuối cùng của các dự án Sư tử Trắng – Giai đoạn 1, Ghana FPSO, Daman – Giai đoạn 2 và các dự án trên bờ: nhà máy điện Long Phú 1, nhà máy GPP Cà Mau và NH3 -NPK. Lợi nhuận gộp của phân khúc này giảm 39,8% YoY, tương ứng với sự sụt giảm của doanh thu.

Mảng cung cấp dịch vụ căn cứ cảng là điểm sáng trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu tăng 4,5% YoY và lợi nhuận gộp tăng 223,8% YoY. Trong cả năm, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng này sẽ ổn định.

Trong khi đó, mảng dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV có kết quả kinh doanh tốt nhất trong 6 tháng đầu năm 2017, từ mức lỗ gộp 61 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016 sang có lãi 122 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017 nhờ giá dịch vụ cao hơn và doanh thu từ đội 2D và 3D. Doanh thu này đến từ công ty con PTSC CGGV (điều hành các tàu 2D, 3D), đem lại lợi nhuận thuần 78 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 86 tỷ của cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận từ các công ty liên kết đạt 369 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 (-9,6% YoY), đóng góp 46,9% vào tổng lợi nhuận trước thuế, trong đó liên doanh PTSC AP (hiện đang điều hành FPSO Lam Sơn) đóng góp gần một nửa khoản lợi nhuận này. Do việc chấm dứt sớm FPSO Lam Sơn (sẽ ngừng cho thuê Lam Sơn JOC vào ngày 01/07/2017), lợi nhuận từ các công ty liên kết dự kiến sẽ thấp hơn trong 6 tháng cuối năm 2017.

Ước tính kết quả kinh doanh

Dựa trên kết quả thực tế trong 6 tháng đầu năm 2017, chúng tôi đã cập nhật số liệu ước tính cho PVS vào năm 2017. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận thuần thuộc về cổ đông công ty mẹ là 15.997 tỷ đồng (-14,5% YoY) và 875 tỷ đồng (-15,8% YoY). Chúng tôi dự đoán được rằng  PVS sẽ đạt được lợi nhuận ròng thấp hơn trong 2 quý còn lại của năm nay do thiếu lợi nhuận (~160 tỷ đồng lợi nhuận ròng) từ FPSO Lam Sơn (năm ngoái FPSO đã đóng góp 306 tỷ lợi nhuận ròng cho PVS). Đối với năm 2018, việc thực hiện dự án Red Emperor sẽ là động lực tăng trưởng chính cho công ty. PTSC M&C, một công ty con 100% vốn của PVS, đã giành được một hợp đồng EPCIC xây dựng giếng khoan giàn chân căng (là công trình đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam) cho các hoạt động khai thác mỏ ở mỏ Cá Rồng Đỏ với giá trị ước tính là 400 triệu USD (dự kiến ​​hoàn thành bàn giao trước năm 2020). Trong giai đoạn 2019-2023, các dự án Sao Vàng Đại Nguyệt (gói thầu M&C trị giá 300 triệu USD), Block B (37 giàn khoan trị giá 1,8 USD) sẽ là những dự án lớn tiếp theo có lợi cho PVS. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào Red Emperor FPSO sẽ giúp tăng lợi nhuận cho các các công ty liên kết bắt đầu từ năm 2020.

Theo đó, chúng tôi ước tính PVS sẽ đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu 14,3%  YoY và tăng trưởng lợi nhuận thuần 18% YoY trong năm 2018. Tuy nhiên, EPS sẽ giảm 10,6% YoY do tăng vốn điều lệ 32% (cổ phiếu thưởng 7%, 25% phát hành quyền), dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.

Trong giai đoạn 2017-2022, giả định giá dầu cơ sở đạt khoảng 60 USD / thùng, chúng tôi ước tính tốc độ tăng trưởng CAGR cho doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 11,2% và 14,4%.

Quan điểm đầu tư

Với mức giá thị trường hiện tại là 17.200 đồng / cổ phiếu, PVS đang giao dịch ở mức PE 2017 là 10,1x và PE 2017 sau phát hành quyền là 10,2x, khá hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi. Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi đưa ra cho cổ phiếu PVS là 18.600 đồng / cổ phiếu, dựa trên PE mục tiêu là 12x.

Theo quan điểm của chúng tôi, PVS phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn dựa trên triển vọng tăng trưởng vững chắc trong vài năm tới, dự trữ tiền mặt cao khoảng 14.000 đồng/cổ phiếu vào cuối quý 2/2017 và các định giá tương đối rẻ so với các công ty dầu và khí đốt đầu ngành.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *