VIETSEC Privacy

Privacy

Chính sách bảo mật thông tin (Information Privacy Policy)

Cam kết của VietSec 
VietSec cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Mọi thành viên, cũng như tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo các chuẩn mực quốc tế.
VietSec sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Mọi thành viên cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của chính Thành viên đó.
VietSec sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo lưu trữ an toàn thông tin cá nhân Mọi thành viên.

Thông tin VietSec thu thập
Khi mọi người sử dụng website Diễn đàn chứng khoán VietSec, chúng tôi sẽ KHÔNG tự thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của mọi người và các thành viên cho đến khi mọi người xác định đăng ký tài khoản truy cập, và/hoặc tự cung cấp thông tin cần thiết.

Mục đích sử dụng thông tin thu thập được
Dưới đây là các mục đích sử dụng thông tin cá nhân mọi người tự cung cấp khi sử dụng Diễn đàn chứng khoán VietSec:
1. Nhằm cung cấp username cho mỗi thành viên;
2. Nhằm giúp khách hàng tự xử lý, kiểm tra và xác minh thông tin, quản lý tài khoản của cá nhân;
3. Nhằm báo cáo thống kê và nghiên cứu phục vụ cho các thành viên, người dùng tự theo dõi thống kê khi truy cập Diễn đàn chứng khoán VietSec;
4. Nhằm liên lạc với/giữa các thành viên và/hoặc người dùng của website Diễn đàn chứng khoán VietSec;
5. Nhằm thực hiện các mục tiêu khác có liên quan theo điểm (1) đến (4) ở trên.

An toàn thông tin trực tuyến 
Bảo mật thông tin là tiêu chí được đặt ra hàng đầu đối với Diễn đàn chứng khoán VietSec. Chúng tôi triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo dữ liệu cá nhân của người dùng được bảo vệ khỏi những truy cập, xử lý hoặc xóa bỏ trái phép.

Truy cập và cập nhật thông tin
Thành viên có quyền yêu cầu truy xuất và tự điều chỉnh thông tin cá nhân của mình trên Diễn đàn chứng khoán VietSec.