VIETSEC Thị trường chứng khoán PPC với câu chuyện EVN được tăng giá điện

PPC với câu chuyện EVN được tăng giá điện

EVN ĐƯỢC TĂNG GIÁ ĐIỆN

Khi các thông số đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với hiện hành, giá điện sẽ được điều chỉnh tăng với thời gian điều chỉnh tối thiểu 6 tháng.Đó là nội dung của Quyết định 24/2017/QĐ-TTg, thay thế Quyết định 69/2013/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Trong trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng. Sau khi tăng giá, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công thương và Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, EVN được điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công thương chấp thuận.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc điều chỉnh ngoài khung giá quy định hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát.

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ – PPC

KQKD Q2/2017

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của PPC đạt 3.158 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số 3.220 tỷ cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 703,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 299 tỷ đồng.
Năm 2017, PPC đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.100 tỷ đồng và 722,8 tỷ đồng LNTT.
Như vậy, kết thúc nửa đầu năm công ty đã hoàn thành được 44% kế hoạch doanh thu và 97,3% kế hoạch LNTT.

NHỮNG ĐIỂM NHẤN TRONG BCTC 2Q/2017:

Biên lợi nhuận HĐKD Chính cải thiện rất tốt nhờ kiểm soát Giá vốn hàng bán. Nếu như biên lợi nhuận quý 1, quý 2 2015 chỉ là 6% và 7%, của năm  2016 còn thấp hơn  3% Q1, 5% Q2. Năm 2017, Biên lợi nhuận 2 quý đều là 17%.
Cuối năm 2016, PPC đã trích lập dự phòng 321 tỷ cho khoản đầu tư vào Nhiệt điện Quảng Ninh. Trong BCTC Q2 thì PPC đã hoàn nhập 215 tỷ, đóng góp vào lợi nhuận 536 tỷ riêng Q2.

Nhiều khả năng phần còn lại sẽ tiếp tục được hoàn nhập trong 6 tháng cuối năm 2017.

Từ năm 2006, PPC được vay ưu đãi lãi suất 21.3 tỷ Yên, tỷ giá JPY/VND 200 thì khoản vay khoảng 4.260 tỷ Vnđ, khiến KQKD của PPC phụ thuộc nhiều vào tỷ giá Yên. Thời gian đáo hạn của khoản vay này là năm 2028. PPC có tiền cũng chỉ biết gửi tiết kiệm và đầu tư. Tuy nhiên, PPC đã chốt được với EVN về kế hoạch trả nợ trước hạn. Sẽ trả 16 tỷ Yên trong năm 2017 và phần còn lại sẽ trả trong 2018 – 2019. Điều này giúp KQKD của PPC không bị biến động.

Trong Báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ lũy kế từ đầu năm. PPC đã thanh toán nợ gốc được gần 3100 tỷ. Nguồn trả nợ từ thu hồi những khoản đầu tư, tiền gửi tiết kiệm và 1 phần đi vay bằng tiền VNĐ.

Doanh thu của PPC đang tạm tính với giá điện cũ, về lợi nhuận ròng và EPS đã đạt 3 quý tăng trưởng.PPC có 6 tổ máy tại 2 nhà máy PL1 và PL2 nguyên giá 13.400 tỷ. Đã khấu hao hết nhưng các tổ máy vẫn có khả năng hoạt động bình thường do được bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên.

Hiện tại PL1 đang trong kế hoạch đại tu máy móc mới với chi phí khoảng 2.000 tỷ, với việc đang cần tiền để thanh toán nợ, đây là khó khăn cho PPC.

Giá bán điện của nhà máy PPC cũng chỉ mới là giá tạm tính, giá than ổn định quanh 80$ nên nhiều khả năng không có sự điều chỉnh lớn trong giá bán.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

PPC bật tăng mạnh vào ngày 20/7, sau đó test lại quanh 21, chạm kênh dưới. Đây là điểm mua phù hợp. Mục tiêu chạm trend trên 25.

GÓC NHÌN MÔI GIỚI:

Mã CP

Giá mua

Giá hiện tại

Trạng thái

Chốt lời ngắn hạn

Cắt lỗ

%

PPC

21.2-21.9

 

Mua vào

26

20

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *