VIETSEC Thị trường chứng khoán Phân tích Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV-HOSE)

Phân tích Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (CSV-HOSE)

Công ty Hóa chất miền Nam là công ty đầu ngành sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản, hóa chất xử lý nước, muối công nghiệp… giữ hơn
40% thị phần, khách hàng tập trung chủ yếu ở miền Nam.
– Công suất Xút-Clor CSV là 30.000 tấn/năm, trong đó HCL 126.000 tấn/năm, NaCl 15.000 tấn/năm. Nhu cầu tron nước được dự báo sẽ
tăng ~ 15%/năm nhưng CSV đã hết công suất và đang trong quá trình di dời nhà máy.
– CSV cũng có nhà máy photpho vàng, công suất 6.000 tấn/năm và cũng đã hoạt động quá công suất. Phopho vàng CSV chủ yếu xuất
khẩu và hiện tại đang gặp khó khăn khi cầu tiêu dùng giảm và phải cạnh tranh với Trung Quốc.
– Xút -Clor (chiếm ~ 22% doanh thu), Phốt pho vàng (chiếm khoảng 30% doanh thu)
– CSV phụ thuộc nhiều vào muối công nghiệp (88%) và lưu huỳnh nhập khẩu (100%).
Tiềm năng của CSV:
– Lợi thế rất lớn trong 2016-2017 nhờ nhiều máy móc đã hết khấu hao tại các nhà máy Tân Bình 2, Biên Hòa, giúp cải thiện biên lợi
nhuận bù đắp phần chi phí điện tăng lên. Tuy nhiên sẽ phát sinh nhu cầu đầu tư, chuyển 3 nhà máy ở KCN Biên Hòa 1 sang KCN Nhơn
Trạch 2 từ năm 2018 nên trong ngắn hạn khó tăng trưởng.
– Lợi thế của CSV trong năm 2017 là chi phí khấu hao tiếp tục giảm, và không còn khoản dự phòng phải thu khó đòi như 2016.
– Bất lợi của CSV trong năm 2017 là giá các nguyên liệu phải nhập khẩu lớn như muối công nghiệp, lưu huỳnh nhiều khả năng tăng giá
trở lại. Ngoài ra do CSV dự kiến đi vay nên nhiều khả năng chi phí lãi vay sẽ tăng mạnh.
– LNST dự kiến 2017 là 180 tỷ, tương đương EPS cổ đông ~ 3,665đ.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *