VINGROUP đang làm gì?

Lượt xem: 139 Kết quả kinh doanh 6T2017 Vingroup công bố doanh thu 6T2017 đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, tăng 47,2% YoY và lợi nhuận ròng đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, giảm 43,9% YoY so với cùng kỳ năm trước do ghi nhận khoản thu nhập bất thường trong 6T2016. Sau sáu tháng, Công ty…

Read more
 
Ngân hàng báo lãi ngàn tỷ từ nợ xấu

Lượt xem: 128 Các ngân hàng thương mại đã tích cực trích lập dự phòng nợ xấu trong vài năm qua sẽ có thể hạch toán lợi nhuận không thường xuyên, khi tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu được bán. Gần đây, VAMC đã tịch thu tòa nhà cao thứ 3 tại…

Read more