VIETSEC Thị trường chứng khoán NỖI ĐAU KHÔNG CỦA RIÊNG AI

NỖI ĐAU KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Cho đến nay hầu hết các “nhà đầu tư” tham gia Thị trường chứng khoán Việt nam (TTCK) đều có một nỗi đau ấm ức liên quan đến việc nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng.

Chúng ta hãy xem xét từng khía cạnh của vấn đề này dưới góc nhìn của Tài chính doanh nghiệp.

1/ Vài khái niệm cơ bản để làm công cụ phân tích:

Cổ tức là gì? Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu.

Cổ tức mà chúng ta nói ở đây là cổ tức trả cho cổ phiếu thường.

Lợi nhuận sau thuế là gì ? Nói một cách đơn giản là số lợi nhuận mà một doanh nghiệp có được sau khi đã thực hiện mọi nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Lợi nhuận sau thuế là phần giá trị tăng thêm của doanh nghiệp sau một quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD). Ví dụ : doanh nghiệp có một số vốn là 10 tỷ , sau 1 năm SXKD có lợi nhuận sau thuế là 1 tỷ tức là Vốn của doanh nghiệp tăng thêm 1 tỷ và tài sản của doanh nghiệp là 11 tỷ.

Phần lợi nhuận này Karl Marx, cha đẻ của Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản gọi là « Giá trị thặng dư của xã hội », tức là phần của cải tăng thêm của xã hội sau một quá trình sản xuất kinh doanh.

Chúng ta cũng có thêm một số khái niệm cơ bản về cổ phần và cổ phiếu.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó

Cổ phiếu được phép phát hành là số lượng cổ phiếu mà một công ty được luật pháp cho phép phát hành từ lúc bắt đầu thành lập. Khi cần có sự thay đổi số lượng cổ phiếu được phép phát hành thì phải được đa số cổ đông bỏ phiếu tán thành , được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải sửa đổi điều lệ công ty.

Cổ phiếu đã phát hành: là cổ phiếu mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường và công ty đã thu về được toàn bộ tiền bán số cổ phiếu đó, nó nhỏ hơn hoặc tối đa là bằng với số cổ phiếu được phép phát hành.

Cổ phiếu đang lưu hành: là cổ phiếu đã phát hành, hiện đang lưu hành trên thị trường và do các cổ đông đang nắm giữ. Nếu công ty không mua lại một số lượng cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ thì số cổ phiếu đang lưu hành sẽ bằng số cổ phiếu đã phát hành.

2/ Phân tích từng trường hợp cụ thể:

Chúng ta xem xét trường hợp đơn giản nhất là doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt lấy từ nguồn là Lợi nhuận sau thuế ( cho đến thời điểm trả cổ tức doanh nghiệp không có phát hành thêm cổ phiếu ).

Với những khái niệm đã nêu trên, đọc đến đây hẳn là nhiều bạn đã nhìn ra phần cổ tức bằng tiền này không nằm trong giá trị của số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Vì vậy việc trừ ngay giá trị của cổ tức bằng tiền vào thị giá của cổ phiếu của doanh nghiệp đó vào ngày Giao dịch không hưởng quyền là một việc hoàn toàn vô lý.

Có doanh nghiệp cũng trả cổ tức từ nguồn LNST nhưng bằng cổ phiếu. Những cổ phiếu này lấy từ nguồn vốn tăng thêm của doanh nghiệp nên nó không làm giảm đi giá trị của số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp đó , vì vậy cũng không thể trừ giá trị của nó vào thị giá của cổ phiếu tại ngày GDKHQ.

Một vấn đề nữa là cổ tức bằng cổ phiếu này phải chịu Thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Nhiều người đã la làng lên vì thuế chồng lên thuế vì số cổ phiếu cổ tức này vừa chịu thuế 1% vừa chịu thuế 5% trên giá trị bán ra . Việc thu thuế như vậy là quá khiên cưỡng.

(chúng ta sẽ bàn tiếp trong những bài sau)

 
4 bình luận về “NỖI ĐAU KHÔNG CỦA RIÊNG AI”
  1. Quá đau đớn… ngóng bác cho ra phần tiếp … để giải mã cho nhà đầu tư biết những trò bịp của bọn nó.
    0    0
  2. Chúng nó sẽ còn tăng việc tận thu của dân lên nhiều sau khi đã hút cạn tài nguyên, tham ô tham nhũng và mang những món nợ lớn.
    0    0
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *