Theo đó, với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành 28,29 triệu cổ phiếu, RDP sẽ phải chi tương ứng hơn 45,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/5 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 30/5. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/6.

Trước đó, ngày 10/2/2017, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015. Cụ thể, RDP dự kiến phát hành hơn 5,44 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 23,8%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được thêm 2,38 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuê 81,6 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 20%.

Tính riêng quý I, RDP đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 221,62 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 5,19 tỷ đồng, giảm mạnh 69,21% so với cùng kỳ năm trước.