Theo Quyết định của HĐQT công ty, BMP thực hiện phát hành thêm cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu là quỹ đầu tư phát triển. Tại thời điểm 31/12/2016 quỹ đầu tư phát triển còn dư 1.255,6 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 80%. Thời gian phân phối cổ phiếu là trong vòng 45 ngày kể từ khi UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo.

Sau phát hành, BMP sẽ có vốn điều lệ mới 818,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức hiện tại là 454,7 tỷ đồng.

Đây là đợt tăng vốn lớn nhất của BMP và hiếm hoi vì từ năm 2013 đến nay, công ty chỉ duy trì mức vốn điều lệ 454,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh tăng trưởng rất cao, lợi nhuận lớn và tích luỹ quỹ đầu tư phát triển hàng nghì ntyr đồng. Vốn chủ sở hữu BMP đã tăng khá mạnh từ 1.489 tỷ đồng lên 2.297,4 tỷ đồng trong 4 năm qua.

Với số lượng cổ phiếu hạn chế, giá cổ phiếu BMP đã tăng cao lên tới 181.900 đồng/CP và thanh khoản cổ phiếu thuộc diện thấp chỉ khoảng vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên.

Trước đó, HĐQT công ty cũng thông báo sẽ thanh toán cổ tức đợt 2 của năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% trong tháng 6/2017. Tổng cổ tức tiền mặt năm 2016 là 40%.

Năm 2017, BMP đề ra kế hoạch doanh thu là 4.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 700 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu là 20%.