VIETSEC Thị trường chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX): Trên đà thu lợi nhuận

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX): Trên đà thu lợi nhuận

Kết quả kinh doanh quý 1/2017: Lợi nhuận từ HĐKD cao nhờ hoạt động thu hồi nợ xấu

1Q17

1Q16

% YoY

4Q16

% QoQ

Bảng cân đối kế toán
Tổng dư nợ (tỷ đồng)

177.414

144.229

23,0%

163.401

8,6%

Tiền gửi khách hàng (tỷ đồng)

221.245

181.063

22,2%

207.051

6,9%

Tỷ lệ LDR thuần (%)

80,2%

79,7%

78,9%

Tỷ lệ nợ xấu (%)

1,1%

1,3%

0,9%

Báo cáo kết quả kinh doanh
Thu nhập lãi ròng (tỷ đồng)

1.908

1.582

20,6%

1.946

-2,0%

Thu nhập ngoài lãi (tỷ đồng)

768

116

560,9%

320

139,9%

Chi phí hoạt động (tỷ đồng)

(1.474)

(1.075)

37,1%

(1.189)

24,0%

     CIR (%)

55,1%

63,3%

52,4%

Chi phí trích lập dự phòng (tỷ đồng)

(607)

(233)

160,2%

(655)

-7,3%

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

595

389

52,8%

423

40,7%

ACB công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 52,8% YoY, chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi (+561% YoY) hoặc ~ 29% lợi nhuận hoạt động. Thu nhập ròng từ phí và hoa hồng vẫn tăng mạnh, tăng 23,2% YoY. Thu nhập lãi thuần tăng 20,6% YoY nhờ hệ số NIM ổn định ở mức 3,4%, và tăng mạnh cho vay (+8,6 YTD). Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong số các ngân hàng được niêm yết, nhờ sự tăng trưởng mạnh tại mảng bán lẻ, với mức tăng trưởng cho vay cá nhân 11,5% YTD. Thanh khoản vẫn được duy trì ở mức ổn định với mức tăng trưởng tiền gửi ổn định ở mức 6,9% YTD và hệ số LDR thuần là 80,2%.

Lợi nhuận từ đầu tư trong kỳ đạt 85 tỷ đồng so với mức lỗ 188 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2016, do ngân hàng không trích lập dự phòng các khoản trái phiếu liên quan đến nhóm 6 công ty (tức là 202 tỷ đồng trong quý 1/2016). Thu nhập từ hoạt động khác đạt mức 366 tỷ đồng so với 61 tỷ đồng cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tăng thu hồi nợ đã trích dự phòng.

Tỷ lệ nợ xấu của ACB ở mức thấp 1,1% vào cuối quý 1/2017. Chi phí dự phòng tăng khoảng 160% YoY, tương đương tăng 39% YoY nếu phần trích lập dự phòng rủi ro cho nhóm 6 công ty được phân loại lại thành chi phí dự phòng thay vì lỗ đầu tư. Dự phòng rủi ro cho vay ở mức cao, tương đương khoảng 121% nợ xấu, cao thứ hai trong số các ngân hàng niêm yết. Trong khi đó, việc tài sản tăng trưởng mạnh phần nào ảnh hưởng đến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng với hệ số CAR giảm nhẹ xuống 12,8% trong quý 1 năm nay so với mức 13,2% trong quý 4/2016.

Điều chỉnh ước tính lợi nhuận năm 2017-2018

ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản, tín dụng và huy động ở mức 16,0% YoY cho năm nay. Ngoài ra, ngân hàng đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.205 tỷ đồng (+32% YoY).

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận trước thuế của ACB lên 2.245 tỷ đồng (+ 34,7%YoY, dự báo trước đây là 2.025 tỷ) trong năm nay và 3.951 tỷ (+76,0% YoY, dự báo trước đó là 3.889 tỷ đồng) vào năm 2018 dựa trên các giả định sau:

  • Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng tín dụng và huy động của ngân hàng còn 18,0% YoY và 15,0% YoY so với năm 2017, so với dự báo trước đây là 20,0% YoY và 16,2% YoY. Lý do của việc điều chỉnh này là dường như NHNN đang tập trung vào mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì sự ổn định của hệ thống, hơn là tập trung vào mục tiêu tăng trưởng. Như vậy, ACB có thể phải phân bổ lại tài sản của mình, tập trung hơn vào tài sản sinh lợi cao (ví dụ như các khoản cho vay cá nhân).
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo chi phí dự phòng của ngân hàng vào năm 2017 còn 2.219 tỷ đồng (-4.0% YoY), giảm so với dự báo trước đó là 2.514 tỷ đồng phù hợp với mục tiêu của ngân hàng về dự phòng rủi ro đối với nhóm 6 công ty. Kế hoạch trích lập dự phòng của ACB trong năm 2017 là 2.000 tỷ đồng (-13.8%), trong đó dự phòng 1.200 tỷ đồng cho nhóm 6 công ty.
  • Với tốc độ tăng trưởng dự kiến của lợi nhuận trước thuế, ACB có thể đáp ứng được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong 3 năm tới mà không cần huy động vốn cấp 1. Ví dụ, chúng tôi ước tính hệ số CAR đạt 12,8% vào năm 2017 và 12,6% vào năm 2018 dựa trên giả định tăng trưởng tài sản là 14,9% YoY và 16,0% YoY tương ứng trong năm 2017 và 2018.

Quan điểm đầu tư và định giá

Tại mức giá 25.100 đồng/cổ phiếu, ACB đang giao dịch tại PB 2017 là 1,6x và PB 2018 là 1,3x. Mức định giá này là hấp dẫn bởi ACB có khả năng giải quyết các vấn đề tồn đọng trong năm nay. Ngân hàng có vị thế dẫn đầu để giữ vững hệ số NIM trước sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác, và dần giành được thị phần tín dụng nhiều hơn. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu với giá mục tiêu 12 tháng là 31.500 đồng/cp dựa trên PB mục tiêu là 2,0x.

Tuy nhiên, rủi ro cho khuyến nghị của chúng tôi là (i) Ngân hàng Nhà nước không chấp thuận nới trần tăng trưởng tín dụng cho ACB, và (ii) không giải quyết được hoàn toàn các vấn đề tồn đọng trong năm 2017.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *