Sáng nay 18/4, Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco – mã: SAB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ).

Dù được dự báo sẽ không còn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng hai chữ số như giai đoạn 2010-2015, nhưng thị trường bia Việt Nam vẫn hấp dẫn, thu hút sự gia nhập của nhiều đối thủ lớn với nguồn lực tài chính và kinh nghiệm vượt trội, kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Ngoài ra, áp lực gia tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thêm 5% từ ngày 01/01/2017. Tỷ giá dự kiến có thể tăng 2% trong năm 2017 sẽ làm chi phí nhập khẩu các loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bia tăng. Đề án quy định dán tem đối với tất cả các sản phẩm bia nếu được áp dụng sẽ gia tăng đáng kể chi phí. Cụ thể, với mức sản lượng kế hoạch 2017, với chi phí dán tem ước tính cho mỗi chai/lon là 200 đồng, thì Sabeco sẽ phải bỏ thêm khoảng 900 tỷ đồng chi phí cho việc này, chưa kể chi phí đầu tư thiết bị liên quan.

“Tuy nhiên, năm 2017 Sabeco vẫn đặt kế hoạch sản lượng bia tiêu thụ các loại của đạt 1,703 tỷ lít, tăng 3,4% so với năm 2016. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 34.471 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4.703 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 35%.

Về hoạt động kinh doanh năm 2016, trước thực tế kinh doanh bia gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên Sabeco đạt kết quả khả quan khi sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1,647 triệu lít, tăng 8,3% so năm 2015 và vượt 6,9% kế hoạch năm. Trong đó, Bia Sài Gòn chiếm 1,590 triệu lít, vượt 6,7% kế hoạch; nước giải khát 37,78 triệu lít, vừa hoàn thành kế hoạch; cồn đạt 1,84 triệu lít, vượt 14%; riêng rượu chỉ đạt 1,m19 triệu lít, bằng 94% kế hoạch.

Theo đó, tổng doanh thu đạt 31.754 tỷ đồng, tăng 13% so năm trước và vượt 11% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 4.655 tỷ đồng, tăng 33% và vượt 27% kế hoạch. Công ty quyết định chia cổ tức với tỷ lệ 30%.