VIETSEC Thị trường chứng khoán MWG – Thị trường điện thoại dần lớn mạnh

MWG – Thị trường điện thoại dần lớn mạnh

MWG công bố doanh thu và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty đạt 15.586 tỷ đồng (+62% YoY) và 557,8 tỷ đồng (+33% YoY). Mặc dù tỷ suất lợi nhuận cải thiện nhẹ từ 16,5% trong quý 1/2016 lên 17% trong quý 1/2017, tỷ suất lợi nhuận ròng giảm do tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp/doanh thu tăng từ 11% trong quý 1/2016 lên 12,4% trong quý 1/2017, chủ yếu do phát sinh chi phí marketing và mở rộng trung tâm điện máy.

Triển vọng năm 2017

Chúng tôi duy trì ước tính đối với phân khúc điện thoại và ước tính MWG mở 100 cửa hàng (+10,5% YoY) và doanh thu điện thoại di động tăng 28% YoY trong năm 2017.

Đối với phân khúc điện máy, tăng trưởng hiện tại của các cửa hàng đã mở (SSSG) cao hơn so với ước tính, do đó, chúng tôi điều chỉnh tăng doanh thu điện máy năm 2017 ước tính đạt 28.633 tỷ đồng (từ 26.949 tỷ đồng) dựa trên giả định số lượng trung tâm điện máy có thể đạt 450 cửa hàng vào cuối năm 2017.

Đối với phân khúc cửa hàng tiện lợi, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu có thể đạt 2.160 tỷ đồng trong năm 2017, dựa trên giả định sẽ có 200 cửa hàng tiện lợi (theo kế hoạch là 350) vào cuối năm nay, và doanh thu trung bình mỗi tháng đạt 0,8 tỷ đồng/tháng.

Nhìn chung, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng có thể đạt 70.899 tỷ đồng (+55,4% YoY) và 2.318 tỷ đồng (+47% YoY) trong năm 2017, tương ứng EPS đạt 7.309 đồng.

Năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng có thể đạt 88.420 tỷ đồng (+24,7% YoY) và 2.890 tỷ đồng (+24,7% YoY), tương ứng EPS là 8.846 đồng.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *