VIETSEC Thị trường chứng khoán Mỗi ngày Petrolimex thu lãi hơn 8 tỷ từ kinh doanh xăng dầu

Mỗi ngày Petrolimex thu lãi hơn 8 tỷ từ kinh doanh xăng dầu

Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu quý 1/2017 của Petrolimex đạt 755 tỷ đồng, tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất. Như vậy, bình quân mỗi ngày Petrolimex thu lãi hơn 8 tỷ từ kinh doanh xăng dầu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2017. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là 35.801 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Theo Petrolimex, doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân quý I/2017 là 51,78 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân quý I/2016 là 33,63 USD/thùng).

Mỗi ngày Petrolimex thu lãi hơn 8 tỷ từ kinh doanh xăng dầu.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.350 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ 170 tỷ đồng trong quý 1/2016 do điều chỉnh thuế suất ưu đãi theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì lợi nhuận quý 1/2017 bằng 112% lợi nhuận thực hiện quý 1/2016.

Báo cáo của Petrolimex cho thấy, đóng góp vào mức lợi nhuận chung của tập đoàn lớn nhất là nhờ vào kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 755 tỷ đồng, tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, tương đương 44,1% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 224 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 45 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 53 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 83 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 57 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 57 tỷ đồng; lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 15 tỷ đồng; lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu… đạt 61 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2017 của Petrolimex là 1.106 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 989 tỷ đồng. Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất là 9.122 tỷ đồng, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *