VIETSEC Thị trường chứng khoán MBB – Điều chỉnh giá mục tiêu

MBB – Điều chỉnh giá mục tiêu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB – MUA VÀO) đã ký thỏa thuận hợp tác và hợp đồng bán 49% cổ phần tại công ty con MCredit (vốn điều lệ 500 tỷ đồng) cho Shinsei, một ngân hàng nhóm 2 của Nhật Bản vào tháng 11/2016. Và vào thứ Sáu tuần trước, ngày 19/5/2017, NHNN cuối cùng đã chấp thuận nguyên tắc chuyển hình thức pháp lý tại MCredit, từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đây là bước tiếp theo cho hoàn tất quá trình chuyển nhượng cổ phần tại MCredit.

Cho năm 2017, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 29,1% đạt 4,713,5 tỷ đồng. EPS đạt 1.846đ; BVPS là 15.188đ. P/B dự phóng năm 2017 là 1,16 lần. Lưu ý là trong mô hình dự báo của HSC chưa tính đến lãi từ bán cổ phần MCredit và MBLand (dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay).

Chúng tôi có ước tính sơ bộ về lãi từ bán cổ phần MCredit và MBLand như sau: Chúng tôi ước tính MBB có thể bán cổ phần MCredit với giá 22.000đ/cp; tương đương tổng giá trị là 539 tỷ đồng. Với giá trị sổ sách là 10.000đ/cp; thì MBB sẽ lãi xấp xỉ 290 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính MBB có thể bán cổ phần MBLand với giá 15.000đ/cp; tương đương tổng giá trị là 465 tỷ đồng. Với giá trị sổ sách của khoản đầu tư là 310 tỷ đồng; thì MBB sẽ lãi xấp xỉ 155 tỷ đồng. Như vậy với cả 2 thương vụ, MBB có thể ghi nhận thêm 445 tỷ đồng lãi trong năm nay. Theo đó LNTT theo dự báo của chúng tôi có thể tăng lên 5.167 tỷ đồng (tăng trưởng 41,5%) và EPS có thể tăng lên 2.037đ; BVPS là 15.371đ; P/B dự phóng là 1,14 lần.

Tiếp tục duy trì đánh giá MUA VÀO. HSC điều chỉnh tăng ước tính giá trị hợp lý của MBB lên 27.300đ từ 20.000 trước đó với định giá P/B là 1,8 lần. Cho năm nay, HSC dự báo LNTT sẽ tăng trưởng 29,1% đạt 4.713,5 tỷ đồng. Với khả năng công ty sẽ ghi nhận 450 tỷ đồng hoặc nhiều hơn lợi nhuận bất thường từ bán cổ phần tại MCredit và sau đó là MBLand. Triển vọng tăng trưởng căn bản tốt với nền tảng vững chắc và tình hình tài chính mạnh. Chúng tôi nhận thấy toàn bộ ngành ngân hàng đang được định giá lại sau những chuyển biến mới đẩy mạnh quá trình xử lý nợ xấu với những quy định mới. MBB là ngân hàng hàng đầu trong công tác xử lý nợ xấu và sẽ hoàn tất trích lập dự phòng đối với trái phiếu VAMC trong nửa đầu năm 2018. Chúng tôi cũng nhận thấy khả năng lớn một số ngân hàng có quy mô trung bình sẽ niêm yết trong vòng 6-12 tới với giá cao hơn trung bình định giá hiện tại và theo đó sẽ tác động tăng định giá của nhiều ngân hàng đã niêm yết.

 

Author: VNI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *