VIETSEC Thị trường chứng khoán Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trên HNX tăng 16%

Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trên HNX tăng 16%

Tổng kết quý I/2017 cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trên HNX tăng 16%

Như vậy, nhìn chung các doanh nghiệp niêm yết trên HNX có kết quả kinh doanh khả quan. Cụ thể, 319 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi với tổng giá trị lãi đạt hơn 4.024 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành tài chính có kết quả kinh doanh tốt nhất với 22 doanh nghiệp có lãi tương đương 1.356 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ và chiếm 34% lãi toàn thị trường. Được biết, các doanh nghiệp thuộc ngành tài chính chỉ chiếm 7% tổng các doanh nghiệp.

Đứng thứ 2 là ngành bất động sản với 12 công ty có lãi, đạt 299,2 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ. Đứng ngay sau là ngành xây dựng với tổng lãi của ngành tăng 33% so với cùng kỳ, tổng lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng 35,8%.
Thông thường, các doanh nghiệp ngành bất động sản và xây dựng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các công ty kết hợp đẩy mạnh nhiều dự án, phát triển thương mai và dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh các nhóm ngành kinh doanh có lãi, chúng ta cũng phải có cái nhìn toàn diện hơn tới nhóm ngành có kết quả kinh doanh lỗ. 51 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhưng tổng giá trị lỗ giảm 32,9% so với so với quý 1/2017, đạt 127,3 tỷ đồng.

Nhóm ngành có kết quả kinh doanh lỗ lớn nhất là ngành Công nghiệp chiếm 32% tổng giá trị lỗ và ngành Khai khoáng, Dầu khí chiếm 21% tổng giá trị lỗ. Ngành Thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống cũng có kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh khi lợi nhuận sau thuế của toàn ngành giảm 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, đây không phải là “số xấu” mà đa số các doanh nghiệp đã giảm lỗ khá nhiều so với cùng kỳ năm trước. Ví như, các doang nghiệp ngành công nghiệp đã giảm lỗ từ -88, 5 tỷ đồng năm 2016 xuống còn -40,2 tỷ đồng năm 2017. Các doanh nghiệp thuộc ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú ăn uống giảm từ -38,3 tỷ năm 2016 xuống -17,7 tỷ năm 2017.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *