VIETSEC Thị trường chứng khoán Lỗ 17 tỷ báo cáo hợp nhất, Gỗ Trường Thành nói gì?

Lỗ 17 tỷ báo cáo hợp nhất, Gỗ Trường Thành nói gì?

Trong phần giải trình, Cty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) cũng dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ trong 6 tháng cuối năm 2017 để tái cấu trúc tài chính toàn diện và vổ sung một phần vào vốn lưu động để đẩy nhanh sự hồi phục của Công ty.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017, Cty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) đã lỗ 16,7 tỷ đồng, lỗ tăng giảm 75%, tương ứng 68 tỷ đồng so với mức đạt được quý I/2016 là âm 68 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính Cty mẹ cũng ghi nhận lỗ quý I/2017 đã giảm xuống âm 17,2 tỷ đồng từ mức 62,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trong giải trình, TTF cho biết lỗ quý này giảm so với năm ngoái do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh không đủ để bù đắp các chi phí phát sinh trong kỳ. Cụ thể, chi phí lãi vay ghi nhận quý này là 48,3 tỷ; chi phí bán hàng ghi nhận 3,5 tỷ; chi phí quản ký doanh nghiệp là 22,9 tỷ.

Trong thời gian tới, công ty đang tiến hành thực hiện các giải pháp cải tiến mạnh mẽ về tổ chức hệ thống sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao năng suất sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh, đầu tư thêm máy móc thiết bị để đẩy mạnh doanh thu dựa trên các đơn hàng có sẵn từ khách hàng chiến lược trong vòng 5 năm tới.

Công ty cũng có kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ trong 6 tháng cuối năm 2017 để tái cấu trúc tài chính toàn diện và vổ sung một phần vào vốn lưu động để đẩy nhanh sự hồi phục của Công ty.

Được biết, TTF dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 từ ngày 22/6/2017 đến 30/6/2017.

http://www.nhadautu.vn/lo-17-ty-bao-cao-hop-nhat-quy-i-go-truong-thanh-noi-gi-d755.html

 
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *