VIETSEC Thị trường chứng khoán KLF: Liên Thành đã giao dịch 7.8 triệu cp

KLF: Liên Thành đã giao dịch 7.8 triệu cp

KLF: Liên Thành đã giao dịch 7.8 triệu cp

CTCP Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành đã bán 3.4 triệu cp và mua vào 4.4 triệu cp CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (HNX: KLF).

– Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành

– Mã chứng khoán: KLF
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,654,300 CP (tỷ lệ 8.86%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,403,000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,429,100 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,680,400 CP (tỷ lệ 9.48%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ giao dịch
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/04/2017./.

 
Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *