VIETSEC Thị trường chứng khoán Kiến nghị Thủ tướng bán tiếp cổ phần của SCIC tại Vinamilk

Kiến nghị Thủ tướng bán tiếp cổ phần của SCIC tại Vinamilk

Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm quyết định phương án bán tiếp số cổ phần của SCIC còn lại tại Vinamilk.
Thoái 3.101 tỷ đồng, thu 14.299 tỷ 4 tháng đầu năm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 4/2017, đã có 02 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV dệt may 7 thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải/QK7 có giá trị thực tế là 517 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 154,1 tỷ đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, giá trị thực tế là 94,5 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 30,9 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, đã có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 09 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 2.468 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 564 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 09 đơn vị là 878,5 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 412,9 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 347,3 tỷ đồng, bán cho người lao động 14,3 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 9,3 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 94,4 tỷ đồng.

Về thoái vốn, trong tháng 4/2017, các đơn vị đã thoái được 29 tỷ đồng, thu về 63 tỷ đồng. Trong đó phần vốn thoái (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) tại 02 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam gồm 6,9 tỷ đồng tại Công ty CP Giống cây trồng Vinacafe Tây Nguyên, thu về 9,4 tỷ đồng; thoái 2,625 tỷ đồng tại Công ty CP SX KD Phân bón Vi sinh Vinacafe, thu về 2,651 tỷ đồng. Ngoài ra, SCIC cũng đã bán vốn tại CTCP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam với giá trị 19,5 tỷ đồng, thu về 50,9 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.101 tỷ đồng, thu về 14.299 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn trong năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 04 tháng đầu năm 2017).

Cụ thể, các đơn vị đã thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm được 35,8 tỷ đồng, thu về 36,3 tỷ đồng. Thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) được 1.712 tỷ đồng, thu về 2.073 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, SCIC bán vốn tại 16 doanh nghiệp với giá trị là 1.353 tỷ đồng, thu về 12.190 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng.

Nhận định về tình hình thoái vốn, cổ phần hóa DNNN thời gian gần đây, Bộ Tài chính cho rằng, tiến độ sắp xếp, cổ phần hoá vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra do các đơn vị đang thực hiện xây dựng lộ trình, kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, việc bàn giao các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC còn chậm, việc thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp theo tiêu chí phân loại DNNN chậm được triển khai. Việc thoái vốn khỏi ngành nghề kinh doanh chính và bán hết vốn trong những ngành và lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Cũng theo Bộ Tài chính, đầu tháng 4 vừa qua Bộ đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán tính đến ngày 31/12/2016. Theo đó, có 578 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Hiện Bộ Tài chính cho biết đang rà soát để công bố công khai danh sách 578 doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Bán tiếp cổ phần tại Vinamilk, xây dựng phương án thoái vốn tại Habeco, Sabeco 

Để đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng phương án thoái vốn tại Habeco, Sabeco theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai, hoàn thành xong việc thoái vốn nhà nước tại 02 doanh nghiệp này và chuyển tiền về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 15/12/2017

Ngoài ra, các bộ, ngành liên quan cũng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm quyết định phương án bán tiếp số cổ phần của SCIC còn lại tại Vinamilk theo đề nghị trước đó của Bộ Tài chính. Chính phủ cũng xem xét, sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về cổ phần hóa DNNN.

Trong đó, riêng đối với vấn đề đất đai khi cổ phần hóa, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quy định theo hướng quy định bắt buộc các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa có trách nhiệm rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng; lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thành phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hóa.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *