VIETSEC Thị trường chứng khoán Khuyến nghị MUA CTCP Hóa Chất Cơ bản Miền Nam (CSV – HOSE)

Khuyến nghị MUA CTCP Hóa Chất Cơ bản Miền Nam (CSV – HOSE)

Khuyến nghị: MUA
Giá mục tiêu: 45,800 đồng/cp

KẾT QUẢ KINH DOANH Q1.2017

Trong Q1.2017, CSV công bố doanh thu và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông mẹ là 312.1 tỷ (-22.0% YoY) và 51.9 tỷ (+14.3% YoY). Doanh thu giảm so với cùng kỳ do giá bán sản phẩm giảm, trong khi đó giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn cùng kỳ (-26.6% YoY) làm cho biên lợi nhuận gộp quý 1/2017 tăng lên 30.3% so với cùng kỳ (25.9%), ngoài ra nhờ chi phí khấu hao giảm và không còn phân bổ lợi thế thương mại làm cho chi phí bán hàng cũng như chi phí bán hàng giảm lần lượt là -7.5% và -31.1%.

TRIỂN VỌNG NĂM 2017

Do hiện tại các nhà máy của CSV hiện đang hoạt động hết công suất nên chúng tôi dự báo doanh thu năm nay sẽ đạt 1,490 tỷ đồng (-3.6% YoY) và lợi nhuận sau thuế là 204.8 tỷ đồng (+25.1% YoY) với các giả định sau:

+ Chi phí khấu hao năm nay sẽ giảm còn 32.4 tỷ đồng (-55.2% YoY)

+ Lợi nhuận gộp là 420.1 tỷ đồng do chi phí nguyên vật liệu giảm nhẹ cùng với chi phí khấu hao năm nay giảm mạnh.

+ Doanh thu tài chính năm nay dự báo sẽ giảm mạnh còn 11 tỷ (-43.2%) do trong năm công ty sẽ trả tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 (226.7 tỷ) và đầu tư bình điện phân tại nhà máy hóa chất Biên Hòa (72.7 tỷ ), cùng với việc chi trả cổ tức 20% vào ngày 05/06/2017 (tương đương số tiền là 88 tỷ).

+ Chi phí tài chính sẽ giữ ở mức 8 tỷ (-10% YoY) giảm nhẹ so với cùng kỳ, do nợ vay giảm.

+ Chi phí bán hàng giảm nhẹ so với cùng kỳ còn 66.5 tỷ (-13.3% YoY) do chi phí khấu hao giảm.

+ Chi phí quản lý giảm 25.9 tỷ (-26.2% YoY) do trong năm 2017 sẽ không còn trích chi phí lợi thế thương mại và chi phí dự phòng từ khách hàng Kumming Taijin (phải thu 53.5 tỷ, đã trích dự phòng 24 tỷ, trong chuyến thăm công ty gần đây thì hiện CSV đã thu được 27 tỷ từ khách hàng Kumming Taijin từ đầu năm tới hiện tại, trong tương lai có thể có khả năng sẽ hoàn nhập khoản dự phòng phải thu này, trên quan điểm thận trọng chúng tôi không đưa khoản hoàn nhập này vào dự báo), tăng dự phòng cho khoản điều chỉnh về việc truy thu tiền thuê đất của Sonadezi đối vơi CSV khoản 10 tỷ, tăng trích lập môi trường và quỹ lương người lao động thêm 13.3 tỷ đồng.

Chuyến thăm CSV gần đây của chúng tôi, được biết CSV đang trong quá trình đàm phán ký hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 6. CSV đang xin phép các Bộ về việc di dời nhà máy từ KCN Biên Hòa 1 sang KCN Nhơn Trạch 6. CSV có kế hoạch nâng công suất nhà máy xút lên 55,000 tấn/năm từ 25,000 tấn/năm sau khi kế hoạch di dời thành công. Hiện chưa có kế hoạch rõ ràng về việc di dời, nên chúng tôi không đưa nhà máy mới vào dự báo lợi nhuận 2018. Theo ban lãnh đạo CSV cho rang, kế hoạch di dời nhà máy chậm nhất là tới 2020 phải có kế hoạch rõ ràng từ Tỉnh Đồng Nai và các Bộ liên quan, CSV sẽ có thêm 1 khoản đền bù từ chủ đầu tư KCN Biên Hòa 1 cho việc di dời nhà máy. Việc di dời nhà máy và mở rộng công suất sẽ có tác động tích cực cho lợi nhuận CSV trong dài hạn.

CSV cho biết việc di dời nhà mấy nếu có xảy ra trong tương lai sẽ không ảnh hưởng tới công suất hiện tại của CSV, do CSV sẽ di dời từng phần nên quá trình sản xuất các hóa chất sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Năm 2018 chúng tôi dự báo doanh thu là 1,510 tỷ (+1.3% YoY) do các nhà máy hiện đã hoạt động hết công suất, chúng tôi giả định giá bán các sản phẩm sẽ tăng nhẹ trở lại về mức trung bình như các năm trước và lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 231.5 tỷ (+6.0% YoY) do khấu hao từ nhà máy cũ giảm mạnh và không còn những khoản dự phòng bất thường như trong năm 2017.

Theo trao đổi với CSV các nhà máy sau khi hết khấu hao vẫn sẽ hoạt  động tốt trong 6-8 năm tới đây sẽ là điểm tích cực cho lợi nhuận của CSV sau năm 2017.

ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU CSV

Định giá

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá so sánh theo P/E để xác định giá trị của cổ phiếu CSV với các chỉ số như sau: (1) EPS for-ward trung bình 2 năm 2017F và 2018F là 5,100 đồng; (2) P/E mục tiêu là 9.0x. Theo đó, giá trị hợp lý của cổ phiếu CSV là 45,800 đồng/cp, 39.6% cao hơn giá thị trường là 32,800 đồng/cp.

Khuyến nghị

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA  cổ phiếu CSV và thay đổi giá mục tiêu là 45,800 đồng/cp tăng lên từ 39,100 đồng/cp của báo cáo trước do tăng trưởng lợi nhuận 2017-2018 khả quan hơn dự báo cho mục tiêu trung hạn với những lý do như sau:

+ Ngành nghề cơ bản: cung cấp các hóa chất cơ bản phục vụ cho rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất trong nước (cung cấp hóa chất vô cơ cơ bản, các hóa chất xử lý nước, các loại muối công nghiệp …), tiêu thụ ổn đinh, ít bị tác động bởi tính chu kỳ kinh tế.

+ Do đặc thù ngành hóa chất, những vấn đề như: khó xin giấy phép SXKD hóa chất từ Bộ Công Thương, kiểm soát chất lượng sản phẩm gắt gao, quá trình đóng gói vận chuyển phức tạp, chi phí xây dựng kho bồn dự trữ bảo quản khá lớn… khiến việc tham gia thị trường hóa chất khó khan, đặc biệt với các công ty nhỏ lẻ. Những khó khan trong việc gia ngành sẽ hạn chế rủi ro cạnh tranh đối với CSV.

+ Ổn định được nguồn nguyên vật liệu đầu vào do đa số nhập từ các bạn hàng làm ăn lâu năm với CSV, không có sự thiếu hụt từ nguồn nguyên liệu đầu vào.

+ Dòng tiền từ kinh doanh luôn giữ ở mức ổn định trung bình trên 200 tỷ/năm.

+ Duy trì mức trả cổ tức bằng tiền mặt cao 20%/năm.

+ Có khả năng hoàn nhập dự phòng 24 tỷ từ khách hàng Kumming Taijin trong năm 2018.

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định sẽ giảm mạnh từ năm 2018 trở đi (các nhà máy sẽ hết khấu hao trong năm 2017). Đây sẽ là yếu tố tích cực cho lợi nhuận của CSV trong các năm tới. Các máy móc sau khi hết khấu hao trong năm 2017 vẫn còn hoạt động tốt trong 6-8 năm tới mà không cần phải thay thế.

+ Cổ phiếu CSV đang được giao dịch thấp hơn giá trị thực tế với mức P/B là 1.9x (P/B cao do công ty sử dụng phương pháp khấu hao nhanh các tài sản cố định, dẫn đến tài sản và vốn chủ sỡ hữu giảm nhanh) và P/E forward 2017F là 6.7x, thấp hơn nhiều so với cổ P/E thị trường là 16.8x

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *