VIETSEC Thị trường chứng khoán Khuyến nghị MUA Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

Khuyến nghị MUA Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

Điểm nhấn đầu tư

Ø  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kế hoạch SXKD năm 2017. ĐHCĐ ngày 25/4/2017 vừa qua đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2017. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt 5.040,22 triệu kWh, tăng 6% so với năm trước; tổng doanh thu 7.171,25 tỷ đồng (gồm doanh thu SX điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác), tăng 12% so với năm trước và LNTT 722,78 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. ĐHCĐ cũng thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt 20% năm 2016 (trong đó 8% đã được tạm ứng trong năm 2016) và 15% năm 2017.

Ø  Kết quả kinh doanh quý 1/2017

LNST Q1/2017 đạt 142,2 tỷ, tăng cao so với lỗ ròng 157,3 tỷ trong cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu thuần trong quý giảm 13,5% so với cùng kỳ xuống 1.475,7 tỷ đồng do sản lượng điện giảm, PPC vẫn ghi nhận lợi nhuận ròng cải thiện đáng kể do: (1) biên lợi nhuận hoạt động tăng đáng kể lên 15,6% so với 1,8% trong cùng kỳ, theo đó lợi nhuận hoạt động SXKD cốt lõi đạt 230,1 tỷ, gấp 7,7 lần cùng kỳ (lưu ý lợi nhuận hoạt động SXKD quý 1/2016 chỉ đạt 30 tỷ do giá bán điện trong 6 tháng đầu năm 2016 áp dụng giá tạm tính ở mức thấp khi chưa thương thảo xong hợp đồng mua bán điện mới cho nhà máy Phả Lại 1, đồng thời sản lượng phát theo giá thị trường thấp do giá thị trường hầu như thấp hơn chi phí biến đổi của cả hai nhà máy; (2) lỗ chênh lệch tỷ giá trong Q1/2017 là 168,3 tỷ, thấp hơn so với lỗ tỷ giá 261,5 tỷ trong cùng kỳ do tỷ giá JPY/VND trong quý tăng 4,0%, thấp hơn so với mức tăng 6,1% trong cùng kỳ.

Ø  Vấn đề tỷ giá do vay nợ đồng Yên

PPC đã đạt được thoả thuận trả EVN toàn bộ dư nợ dài hạn bằng đồng Yên và hơn ¾ dư nợ sẽ được trả trong năm nay. Đây là chuyển biến quan trọng về tài chính, giúp xoá bỏ rủi ro biến động tỷ giá đồng Yên mà PPC gánh chịu trong nhiều năm qua. Cuối năm 2016, dư nợ đồng Yên là 21,35 tỷ Yên; trong năm 2017 dự kiến trả 16,35 tỷ Yên, 5 tỷ Yên còn lại sẽ được trả đều vào năm 2018 (2,5 tỷ) và 2019 (2,5 tỷ). Dòng tiền để chi trả nợ chủ yếu sẽ từ nguồn tiền hiện có của PPC (gồm tiền gửi có kỳ hạn, các khoản cho EVN và GENCO 2 vay)

Ø  Chính sách trả nợ JPY trước hạn sẽ có tác động tích cực tới PPC

Thứ nhất: giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định hơn, tránh việc phụ thuộc vào sự thay đổi của tỷ giá JPY vốn biến động khá thất thường trong các năm trở lại đây. Nếu cùng mức tăng giảm tỷ giá VND/JPY 1% vào thời điểm cuối năm, PPC sẽ chỉ phải hạch toán lỗ/lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại chỉ khoảng 10,5 tỷ VNĐ cuối năm 2017 so với mức 41,9 tỷ VNĐ cuối năm 2016.

Thứ hai: với diễn biến tỷ giá JPY/VND như hiện nay, chi phí tài chính 2017 sẽ giảm mạnh đủ để bù phần sụt giảm của doanh thu tài chính do lãi tiền gửi và cho vay giảm.Chúng tôi ước tính, doanh thu tài chính của PPC sẽ giảm khoảng 140 tỷ VNĐ trong năm 2017 so với 2016. Với giả định tỷ giá VND/JPY cuối 2017 ở mức 202, tăng 3% so với cuối 2016 (dựa trên dự báo tỷ giá USD/JPY cuối 2017 là 115 của các chuyên gia tài chính lớn trên thế giới theo tổng hợp của Bloomberg và giả định tỷ giá USD sẽ tăng 2% so với VND trong năm 2017), chi phí lỗ tỷ giá và chi phí lãi vay trong năm 2017 của PPC theo ước tính của BVSC là 132 tỷ, giảm 200 tỷ VNĐ so với năm 2016, bù đắp được phần sụt giảm từ doanh thu tài chính do lượng tiền nhàn rỗi giảm.

Ø  Lợi nhuận từ liên doanh liên kết tốt hơn và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính trong năm 2017

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) và Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đều tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ và giá bán trong Q1/2017. Trong Q1/2017, Nhiệt điện Hải Phòng đạt tăng trưởng 12,4% về doanh thu và 118% về lợi nhuận sau thuế so với Q1/2016 nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán trên thị trường điện cạnh tranh tốt hơn. Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 2.120 tỷ VNĐ doanh thu, tăng 29,1% so với Q1/2016 do sản lượng điện tăng 11,4% và giá bán tăng 16%.

Nhiệt điện Hải Phòng có thể đóng góp 114 tỷ VNĐ lợi nhuận từ liên doanh liên kết cho PPC trong năm 2017, tăng 74% so với 2016. Chúng tôi ước tính năm 2017, nhiệt điện Hải Phòng có thể đạt 10.263 tỷ VNĐ doanh thu và 439 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế, tăng 12% về doanh thu và 53% về lợi nhuận so với 2016 nhờ giá bán và sản lượng điện tiêu thụ tăng.

PPC có thể tiếp tục hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính vào QTP. Chúng tôi ước tính, năm 2017 QTP có thể đạt 9.256 tỷ VNĐ, tăng 6% so với 2016 và đạt 370 tỷ VNĐ lợi nhuận, tăng 1% so với 2016. PPC có thể tiếp tục hoàn nhập dự phòng đầu tư vào QTP khoảng 82 tỷ VNĐ trong năm 2017.

Ø  Rủi ro từ nâng cấp Phả Lại 1 khiến dòng tiền nhàn rỗi của PPC giảm mạnh và gia tăng nợ vay tài chính

Nhà máy Phả Lại 1 có 4 tổ máy công suất 4×110 MW được đưa vào vận hành lần lượt từ năm 1983-1986 nên tuổi đời đã hơn 30 năm. Tiêu hao nhiên liệu và tỷ lệ tự động hóa thấp, sử dụng nhiều nhân công, chi phi sửa chữa hàng năm cao khiến chi phí biến đổi của dây chuyền 1 khá cao và khó chào giá trên thị trường điện cạnh tranh. Đơn giá biến đổi của dây chuyền 1 khoảng 1.200 VNĐ/kwh, cao hơn nhiều so với dây chuyền 2 và các nhà máy nhiệt điện than mới (Hải Phòng, Quảng Ninh) chỉ khoảng 700 – 900 VNĐ/kwh. Do đó PPC đang đưa ra 2 phương án: đầu tư nâng cấp Phả Lại 1 để giảm tiêu hao than (khoảng 10%) và điện tự dùng (khoảng 0,5%) hoặc tiến hành đầu tư dây chuyền mới trên mặt bằng sản xuất hiện tại, công suất khoảng 600 MW để thay thế dây chuyền 1. Hiện tại PPC vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phương án đầu tư. Tuy nhiên, nếu tiến hành nâng cấp Phả Lại 1 thì nhu cầu vốn đầu tư khoảng 3.600 tỷ VNĐ (trong đó khoảng 2.000 tỷ VNĐ được sử dụng để đầu tư hệ thống giảm khí thải cho cả dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để đảm bảo tiêu chuẩn mới quy định) còn trong trường hợp đầu tư nhà máy mới, theo chúng tôi ước tính với suất vốn đầu tư trung bình khoảng 38 tỷ VNĐ/kwh của các dự án nhiệt điện than sắp đi vào vận hành, thì PPC sẽ cần khoảng 20.000 tỷ VNĐ. Cả 2 phương án này đều sẽ gây nên gánh nặng tài chính và chi phí lãi vay cho PPC, khi nguồn tiền nhàn rỗi vốn đã được sử dụng để trả nợ vay đồng yên trong năm 2017 và 2018 – 2019. Ngoài ra, nếu như miền Nam vẫn đang thiếu điện thì nguồn cung điện ngoài miền Bắc hiện tại đang khá dồi dào, do đó nếu PPC đầu tư dây chuyền mới tại mặt bằng sản xuất hiện nay, thì việc nhà máy mới có các chi phí khấu hao và lãi vay cao cũng sẽ khó cạnh tranh trong điều kiện phụ tải đang dư thừa tại miền Bắc. Do đó, chúng tôi cho rằng, nhu cầu đầu tư nâng cấp hoặc thay thế dây chuyền 1 trong thời gian tới là một rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của PPC.

Định giá

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 của PPC là 709 tỷ đồng, cùng với những triển vọng như trên và giá điện có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, PPC kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch, như vậy EPS Forward của PPC đạt 2.200 đồng/cổ phiếu, PE trung bình ngành điện là 10. Như vậy giá trị kỳ vọng của PPC trong năm nay có thể đạt 22.000 đồng/cổ phiếu.

Phân tích kỹ thuật và vùng mua hợp lý:

Hiện tại PPC đang giao dịch quanh mức giá 18.5 – 19, vừa qua PPC đã tạo đáy ngay vùng Fibo 38,2% đây cũng là ngưỡng hổ trợ cứng của PPC, kháng cự gần nhất của PPC là tại vùng đỉnh 19.5 – 20. Tuy nhiên với sự kỳ vọng cùng với khả năng đạt được kế hoạch năm nay, PPC có thể sẽ có đỉnh mới tại vùng 22. Như vậy hiện tại nhà đầu tư có thể mua quanh giá 18.5, nếu giá giảm về vùng 18 nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục giải ngân. Giá cắt lỗ dưới 17.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *