VIETSEC Thị trường chứng khoán Khuyến nghị MUA Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CAV – HOSE)

Khuyến nghị MUA Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CAV – HOSE)

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2:

CAV công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với doanh thu thuần 1,751 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế 85.6 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, CAV đạt doanh thu thuần 3,091 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gần 29% đạt gần 158 tỷ đồng. Với con số này CAV đã hoàn thành 49.85% kế hoạch doanh thu và 49.4% kế hoach lợi nhuận 2017 công ty đã đặt ra.

Chỉ tiêu BCTC hợp nhất Quý 2/2016 Quý 2/2017 Tăng trưởng
(%)
6T2016 6T2017 Tăng trưởng
(%)
Doanh thu (tỷ đồng) 1,480 1,7511 18 2,716 3,091 14%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 73.2 85.5 17 121.8 157.9 29%

Từ 1/1/2017, CAV đã thực hiện tăng giá bán ở các mặt hàng dây cáp điện bán ra cho hệ thống đại lý, với mức tăng giá khoảng 20%. Mức tăng giá bán tương ứng với sự tăng giá hơn 30% ở diễn biến giá đồng thế giới, từ mức đáy của tháng 11/2016. Lợi thế đầu ngành và hệ thống đại lý trải dài giúp công ty có sự linh hoạt trong việc điều chỉnh giá bán ra theo xu hướng giá đồng.

Thị trường Bắc sẽ cần thời gian nhiều hơn để thâm nhập do có sự phân mảng cũng như hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp  nhỏ lẻ khiến nhà phân phối mới gặp khó khăn để tìm chỗ đứng nên vẫn chưa đóng góp nhiều vào doanh thu và lợi nhuận của CAV để tạo nên sự tăng trưởng đột biến.

ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2:
Bảng cân đối kế toán
Khoản phải thu tăng mạnh 38% so với cùng kỳ

Trong báo cáo tài chính quý hợp nhất quý 2 của CAV khoản thu khách hàng tăng khá mạnh từ 652.9 tỷ lên 904.7 tỷ tăng 38.56% dù doanh thu chỉ tăng 14%.

Việc khoản phải thu khách hàng tăng mạnh có thể do CAV thay đổi chính sách bán hàng nhằm đẩy mạnh tăng trưởng về doanh thu sau khi công ty tăng giá bán. Đây cũng là quyết định khá hợp lý nhằm đảm bảo việc bán hàng của doanh nghiệp cũng như đối tác. Bên cạnh đó, các khoản phải thu này đều đến từ bạn hàng lâu năm của CAV. Trong kỳ CAV không phát sinh khoản phải thu khó đòi (các khoản phải thu khó đòi cũ đã trích lập xong)

Hàng tồn kho tăng mạnh gần 46%  so với cùng kỳ:

Ngoài khoản phải thu tăng mạnh, trong báo cáo hợp nhất quý 2 của CAV, hàng tồn kho cũng tăng rất mạnh từ 663.18 tỷ lên 964.76 tỷ- tăng 45.5%

Hàng tồn kho của công ty tăng mạnh chủ yếu đến từ:
Thứ nhất: Nguyên liệu vật liệu tăng mạnh từ 167.3 tỷ lên 288.2 tỷ tăng 72.2 % do trong 6 Tháng đầu năm CAV chủ động dự trữ nguồn nguyên liệu giá rẻ phục vụ cho hoạt động sản xuất 6 tháng cuối năm.
Thứ hai: Thành phẩm tăng 367.1 tỷ lên 420 tỷ tăng 14.4%. Toàn bộ hàng tồn kho thành phẩm của công ty không có sản phẩm kém chất lượng, không có khả năng tiêu thụ. Nhưng công ty có khoản trích lập 3 tỷ đó là do các sản phẩm vụn, dây lẻ mét.

Báo cáo tài chính:

Lợi nhuận gộp duy trì ổn định:
So với những kỳ trước công ty vẫn duy trì mức lợi nhuận gộp ổn định 10% bất chấp giá nguyên liệu đầu vào của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ 2016.

Chi phí bán hàng:
Chi phí bán hàng của công ty tăng nhẹ từ 16.7 tỷ lên 20.2 tỷ (+20%), nhưng nếu không có khoản hoàn nhập chiếc khấu thương mại 9.8 tỷ (cùng kỳ là 2.3 tỷ) thì chí phí bán hàng của công ty tăng rất mạnh. Khoản tăng này chủ yếu đến từ chí phí nhân viên (tăng 142%), chi phí dịch vụ mua ngoài cụ thể là quảng cáo tăng 53.6% từ 9.44 tỷ lên 14.59 tỷ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh:
Chi phí quản lý doanh nghiệp của CAV tăng mạnh 70% từ 23.9 tỷ lên 40.75 tỷ nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ công ty gia tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi (11.4 tỷ).

Chi phí sản xuất theo thành tố:
Chi phí nguyên vật liệu của CAV tăng mạnh 35% so với cùng kỳ do giá đồng thế giới năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016. Nhưng công ty đã chủ động được nguồn nguyên liệu và giá bán sản phẩm nên vẫn duy trì được mức tăng trưởng so với năm 2016

Giá đồng: tăng mạnh so với năm 2016

III. ĐÁNH GIÁ:

Bất chấp tình hình khó khắn, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh CAV vẫn giữ được biên lợi nhuận gộp ổn định 10% cho thấy CAV đã chủ dộng được nguồn nguyên liệu cũng như giá bản sản phẩm. Ngoài ra, trong kỳ CAV phát sinh tăng nhiều chi phí: chi phí dự phòng, chi phí bán hàng.. Nhưng Lợi nhuận của CAV vẫn tăng 17% so với cùng kỳ.

Với kết quả lũy kế 6 tháng 2017 tăng trưởng 29% so với cùng kỳ 2016. Chúng tối đánh giá khả năng CAV sẽ hoàn thành kế hoạch đặt ra – lợi nhuận trước thuế đạt 410 tỷ tương đương EPS fw2017 đạt 5700 đồng.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *