VIETSEC Thị trường chứng khoán Khuyến nghị MUA Công ty Cổ phần CMC (CVT – HNX)

Khuyến nghị MUA Công ty Cổ phần CMC (CVT – HNX)

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016

  • Kết quả kinh doanh năm 2016 tăng trưởng mạnh mẽ: Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt 13,6 triệu m2, doanh thu thuần đạt 1.118 tỷ đồng, tăng mạnh 64,3% yoy; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 152 tỷ đồng, tăng 142,6% yoy. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và vượt 59% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm. Mức cổ tức là 50%, trong đó 10% bằng tiền  và 40% bằng cổ phiếu dự kiến sẽ trả trong năm 2017.
  • Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2017: Theo BCTC quý 1/2017 của CVT, kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng với doanh thu thuần đạt 189 tỷ đồng (tăng 16% yoy), lợi nhuận trước thuế đạt 35,7 tỷ đồng (tăng 13,9% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 28,6 tỷ đồng (tăng 14,1% yoy). Đây là con số khá tích cực khi các năm trước năm 2015 Công ty không có lãi hoặc chỉ lãi thấp (doanh thu của Công ty thường chỉ tập trung vào các tháng cuối năm – quý 4/2016 đạt 390 tỷ đồng) và trong quý 1, Công ty mất 1 tháng không hoạt động do nghỉ tết và sửa chữa, duy tu nhà máy.

KẾ HOẠCH VÀ DỰ PHÓNG KQKD NĂM 2017

  • Kế hoạch kinh doanh năm 2017 tương đối thận trọng: Tổng giá trị sản lượng đạt 1.170 tỷ đồng (tăng 7,3% yoy)và tổng sản phẩm sản xuất là 15 triệu m2 (tăng 10,2% yoy). Doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng (bao gồm doanh thu sản xuất kinh doanh, daonh thu tài chính và doanh thu khác) tăng 8,3% yoy nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 170 tỷ đồng (giảm 10,7% yoy). Vốn điều lệ tăng lên 282,2 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi trả với tỷ lệ 30-35% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo Công ty, kế hoạch này có thể hoàn thành ngay từ quý 3/2017, và năm 2018 với việc đi vào hoạt động của CMC2-GĐ 3, Công ty có thể đạt lợi nhuận trước thuế đến 300 tỷ đồng.
  • Dự phóng KQKD năm 2017: Với triển vọng tăng trưởng chung của ngành vật liệu xây dựng và tiềm năng phát triển trong các năm tới của CVT nhờ các dự án đầu tư, chúng tôi đánh giá kết quả kinh doanh của CVT trong năm 2017 vẫn sẽ tiếp tục ổn định, tuy nhiên sẽ không có nhiều đột biến như năm 2016, đây có thể coi là năm tiền đề đầu tư của CVT cho năm 2018 tăng trưởng mạnh. Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2017 đạt khoảng 1.261 tỷ đồng (tăng 12,8% so với kết quả thực hiện năm 2016), tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 204,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 163,6 tỷ đồng (tăng 7,6% so với năm 2016) do khấu hao nhà máy CMC 2 tăng, chi phí lãi vay tăng mạnh do vay nợ tăng cho đầu tư vào CMC2-GĐ3.

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CVT

Định giá:

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá so sánh với P/E bình quân của các Công ty cùng ngành đang niêm yết trên thị trường (gốm sứ TAICERA, TTC, VHL, VIT, TLT…) là 8,4x để xác định giá trị cổ phiếu CVT. Theo đó, P/E định giá của CVT là 8,4x, không chiết khấu so với P/E bình quân của các Công ty cùng ngành, EPS 2017F của CVT là 5.795 đồng/cp. Giá trị hợp lý của cổ phiếu CVT là 48.700 đồng/cổ phiếu. Mức giá này đã tính đến trường hợp pha loãng khi Công ty phát hành ESOP 959.998 và trả cổ tức năm 2016 là 40% bằng cổ phiếu.

Khuyến nghị:

Giá giao dịch phiên gần nhất (03/05) của cổ phiếu CVT trên sàn HNX là 49.800 đồng/cổ phiếu, giả định mức giá trước ngày không hưởng quyền trả cổ tức 40% tương đương mức giá hiện tại, giá cổ phiếu ngày không hưởng quyền sau khi pha loãng là 35.570 đồng/cp. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu CVT với giá mục tiêu là 48.700 đồng/cổ phiếu và tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu là 37% vì những lý do như sau:

  • Tiềm năng tăng trưởng của ngành vẫn được đánh giá tích cực: Thị trường bất động sản và xây dựng dân dụng đang hồi phục tích cực, kéo theo sự tăng trưởng của mặt hàng gạch ốp lát. Theo quy hoạch của Bộ Xây dựng sẽ định hướng không mở rộng, đầu tư mới các cơ sở sản xuất gạch Ceramic, thay vào đó, ưu tiên đầu tư vào gạch Granite và Cotto. Điều này đúng với chiến lược phát triển hiện nay của CVT.
  • Nhà máy CMC2 – GĐ2 đi vào hoạt động ổn định từ năm 2016 đã đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh. Trong năm 2016, nhà máy này đã sản xuất 8.641.290 triệu m2 (trong đó loại 1 chiếm 79% tổng sản phẩm), các năm tới, nhà máy vẫn có thể tiếp tục gia tăng sản xuất, đóng góp chính cho doanh thu toàn Công ty.
  • Dự án mở rộng nhà máy CMC2 – GĐ 3: Sản xuất gạch Granite thấm muối tan công suất 3 triệu m2/năm, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong quý 2/2017 và hoàn thành cuối năm 2017. Tổng vốn đầu tư là 367,6 tỷ đồng, dự kiến sẽ vay ngân hàng 240 tỷ (trong đó 200 tỷ vay dài hạn và 40 tỷ vay ngắn hạn). Việc mở rộng nhà máy sẽ đáp ứng việc đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác. Dự kiến nhà máy này sẽ đóng góp nguồn thu ước tính 350 – 450 tỷ đồng mỗi năm cho CVT.
  • Kết quả kinh doanh tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2016: Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.118 tỷ và 152 tỷ đồng, tăng mạnh 64,3% và 142,6% so với năm 2015. Quý 1/2017, CVT đạt 189 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 16% yoy) và lợi nhuận trước thuế đạt 35,7 tỷ đồng (tăng 13,9% yoy). Năm 2017, CVT đặt kế hoạch sẽ đạt 1.300 tỷ đồng doanh thu (bao gồm cả doanh thu tài chính và doanh thu khác) và 170 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
  • Cổ tức ổn định và ở mức cao: Mức cổ tức chi trả hàng năm của CVT thường hơn 20% (năm 2015 là 25% bằng tiền mặt  và 2016 dự kiến sẽ trả 50%, trong đó 40% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt). Năm 2017, mức cổ tức dự kiến là 30-35% vốn điều lệ.
  • Cổ phiếu CVT đang ở mức giá hấp dẫn với mức P/E là 6,39x, thấp hơn khá nhiều so với P/E thị trường 15,8x và P/E của ngành là 8,4x.
 

Author: Big_hand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *