Khảo sát của Công ty Savills Việt Nam cho thấy trong giai đoạn 2010-2016, lượng du khách quốc tế vào Việt Nam tăng gấp hai lần, từ 5 triệu lên 10 triệu lượt khách. Bên cạnh đó, lượt du khách nội địa cũng tăng đáng kể, từ 28 triệu đến 62 triệu lượt khách.

Giai đoạn này còn được ví là thời kỳ “vàng” cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nhất là mô hình căn hộ khách sạn (condotel).

Một số địa phương tiếp tục tăng trưởng mạnh về nguồn cầu du lịch là Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, nhất là trong năm 2016. Cụ thể, Nha Trang đón gần 1,2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng gần 23% so với năm trước; Đà Nẵng cũng đã đạt gần 1,7 triệu lượt khách, tăng 33%.

Ông Rudolf Hever – Giám đốc bộ phận Tư vấn Khách sạn, Savills châu Á-Thái Bình Dương – nhận xét hạ tầng cũng được xem là yếu tố hỗ trợ rất lớn cho quá trình phát triển này. Hiện nay, Việt Nam đã có chín sân bay quốc tế so với con số năm sân bay quốc tế từ năm 2010. Các sân bay này vẫn đang được nâng cấp, mở thêm các nhà ga cũng như đường băng. Cùng đó, chính sách visa dành cho khách du lịch cũng cải thiện đáng kể với quy trình ngày càng dễ dàng và mức phí thấp hơn so với trước đó.

Phú Quốc là ví dụ thành công điển hình cho sự hỗ trợ này khi lượt khách quốc tế đã tăng 25% (2014 so với 2013) khi chính sách miễn thị thực cho du khách nước ngoài được áp dụng. Hiện tại Phú Quốc cũng là địa điểm duy nhất tại Việt Nam được áp dụng chính sách này.
Khảo sát của Công ty Savills Việt Nam cho thấy trong giai đoạn 2010-2016, lượng du khách quốc tế vào Việt Nam tăng gấp hai lần, từ 5 triệu lên 10 triệu lượt khách. Bên cạnh đó, lượt du khách nội địa cũng tăng đáng kể, từ 28 triệu đến 62 triệu lượt khách.

Giai đoạn này còn được ví là thời kỳ “vàng” cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nhất là mô hình căn hộ khách sạn (condotel).

Một số địa phương tiếp tục tăng trưởng mạnh về nguồn cầu du lịch là Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, nhất là trong năm 2016. Cụ thể, Nha Trang đón gần 1,2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng gần 23% so với năm trước; Đà Nẵng cũng đã đạt gần 1,7 triệu lượt khách, tăng 33%.

Ông Rudolf Hever – Giám đốc bộ phận Tư vấn Khách sạn, Savills châu Á-Thái Bình Dương – nhận xét hạ tầng cũng được xem là yếu tố hỗ trợ rất lớn cho quá trình phát triển này. Hiện nay, Việt Nam đã có chín sân bay quốc tế so với con số năm sân bay quốc tế từ năm 2010. Các sân bay này vẫn đang được nâng cấp, mở thêm các nhà ga cũng như đường băng. Cùng đó, chính sách visa dành cho khách du lịch cũng cải thiện đáng kể với quy trình ngày càng dễ dàng và mức phí thấp hơn so với trước đó.

Phú Quốc là ví dụ thành công điển hình cho sự hỗ trợ này khi lượt khách quốc tế đã tăng 25% (2014 so với 2013) khi chính sách miễn thị thực cho du khách nước ngoài được áp dụng. Hiện tại Phú Quốc cũng là địa điểm duy nhất tại Việt Nam được áp dụng chính sách này.