Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016, theo đó, kế hoạch năm 2017 của HSX sẽ là hợp nhất với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đồng thời, Nhà nước sẽ tiếp tục giữ nguyên 100% sở hữu tại HoSE. Hiện HoSE đang hoạt động dưới mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

“Hồi đầu năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định, việc đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 Sở giao dịch chứng khoán sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã “chốt” việc đặt trụ sở chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo dự kiến, thị trường chứng khoán niêm yết sẽ tập trung tại trụ sở HoSE hiện nay tại TP.HCM, còn thị trường trái phiếu Chính phủ, thị trường chứng khoán phái sinh sẽ được đặt tại Hà Nội.

Chia sẻ về tiến trình hợp nhất 2 sở giao dịch chứng khoán, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nếu đề án hợp nhất 2 sở giao dịch chứng khoán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc hợp nhất 2 sở dự kiến sẽ được tiến hành theo 3 bước.

Bước một là hợp nhất về nhân sự, bộ máy. Bước hai là hợp nhất về hệ thống công nghệ thông tin và bước ba là thống nhất việc quản lý các thị trường: cổ phiếu, trái phiếu và thị trường phái sinh.

Cũng theo ông Bằng, kinh nghiệm hợp nhất các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới cho thấy, sẽ cần khoảng 3 – 5 năm để hoàn tất.