VIETSEC Thị trường chứng khoán HKB Liều ăn nhiều, không khuyến khích

HKB Liều ăn nhiều, không khuyến khích

HKB Liều ăn nhiều, không khuyến khích.

Giá về vùng hỗ trợ SMA100, RSI thoát vùng đáy tiến vùng tăng. PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng.

 

Author: Valuation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *