VIETSEC Thị trường chứng khoán HCM được nới room ngoại lên 100%

HCM được nới room ngoại lên 100%

HSC là công ty chứng khoán thứ 4 được chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên tối đa 100% sau SSI, FPTS và IVS.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa chấp thuận cho CTCP Chứng khoán TP.HCM- HSC (HOSE: HCM) được nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty lên tối đa 100%.

Kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu cho khối ngoại từ 49% lên 100% cũng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 của HSC thông qua hồi cuối tháng 4/2017.

Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ, mặc dù sau khi nâng room sẽ có nhiều hạn chế cho hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng ở khía cạnh ngược lại việc nới room cũng sẽ đem lại cơ hội tốt cho cổ phiếu HCM trên sàn HOSE, giúp tăng được tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cũng như thay đổi cơ cấu cổ đông theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn.

Trước đó, UBCK cũng đã chấp thuận cho CTCP Chứng Khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) và CTCP Chứng KhoánFPT- FPTS(HOSE:FTS)được nới room ngoại lên tối đa 100% và gần đây nhất là CTCP Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam (HNX: IVS).

Năm 2017, HSC dự kiến nâng tỷ lệ tổng thị phần môi giới lên 12.3%, trong đó khách hàng cá nhân chiếm 7.9%, khách hàng doanh nghiệp chiếm 4.3% và tự doanh chiếm 0.2% toàn thị trường. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2017 đạt 1,012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 361 tỷ đồng; lần lượt tăng 23% và 19% so với thực hiện năm 2016. Chủ trương năm 2017 sẽ tập trung phát triển khách hàng cá nhân, đồng thời giảm bớt sự lệ thuộc vào cho vay ký quỹ.

Riêng trong quý 1/2017, HSC đạt mức doanh thu 219 tỷ đồng, thực hiện 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, tương đương 26% kế hoạch.

Công ty cũng sắp tiến hành chia cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vào ngày 17/06 tới đây.

 

Author: Big_hand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *