Cùng thanh khoản thị trường tăng cao, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng khá mạnh trong phiên đầu tuần ngày 8/5. Trong đó, danh mục mua vào của khối này vẫn tập trung chủ yếu là các cổ phiếu trong nhóm bất động sản như CTD, FLC, HUT, VGC…

Thông kê trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 9,25 triệu đơn vị, tổng giá trị mua vào tương ứng 476,58 tỷ đồng, tăng 67,24% về lượng và 158,46% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 5/5.

Ngược lại, khối này bán ra 8,97 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ra đạt 436,44 tỷ đồng, tăng 26% về lượng và 100,9% về giá trị so với phiên trước.

Qua đó, khối này đã mua ròng 282.140 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 40,14 tỷ đồng; trong khi phiên cuối tuần trước bán ròng 1,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 32,84 tỷ đồng.

Hôm nay, CTD tiếp tục là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 21,91 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 113.420 cổ phiếu.

Đứng ở vị trí tiếp theo là PLX, với 17,47 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 368.930 cổ phiếu và SSI với 14,41 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 631.960 cổ phiếu.

Tuy nhiên, FLC vẫn là cổ phiếu dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng đạt 1,15 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng 8,45 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HPG với khối lượng 390.550 đơn vị, giá trị tương ứng 11,4 tỷ đồng.

Tiếp đó, AAA bị bán ròng 125.280 cổ phiếu, giá trị 3,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 571.100 đơn vị, giá trị tương ứng 8,58 tỷ đồng, giảm 43,29% về lượng và 47,59% về giá trị so với phiên cuối tuần trước ngày 5/5.

Ngược lại, khối này bán ra 1,79 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 25,64 tỷ đồng, tăng 112,11% về lượng và 90,63% về giá trị so với phiên trước đó.

Qua đó, khối này đã bán ròng 1,22 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 17,06 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 164.770 đơn vị, giá trị mua ròng 2,92 tỷ đồng.

Hôm nay, VGC và HUT là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, lần lượt đạt 93.100 đơn vị, giá trị 1,4 tỷ đồng và 100.000 đơn vị, giá trị 1,39 tỷ đồng.

Tiếp đó, CVT được mua ròng 9.200 cổ phiếu, giá trị hơn 492 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán PVS, đây vẫn là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 725.800 cổ phiếu, giá trị tương ứng 12,03 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ tiếp theo, NDN bị bán ròng 290.400 cổ phiếu, giá trị 2,5 tỷ đồng; DBC bị bán ròng 81.300 cổ phiếu, gióa trị 2,19 tỷ đồng; NTP bị bán ròng 20.000 cổ phiếu, giá trị 1,46 tỷ đồng; VNR bị bán ròng 47.300 cổ phiếu, giá trị 1,17 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua vào 534.800 đơn vị, với giá trị tương ứng 13,87 tỷ đồng, tăng 185,68% về lượng và 214,51% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 104.100 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,55 tỷ đồng, tăng 55,84% về lượng và 33,51% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 430.700 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 11,32 đồng, tăng 257,72% về lượng và 352,8% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HVN, với khối lượng 268.300 cổ phiếu, giá trị gần 7,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, VIB lui về vị trí thứ 2, với khối lượng mua ròng đạt 100.000 cổ phiếu, giá trị 2,04 tỷ đồng. Tiếp đó, ACV được mua ròng 25.700 cổ phiếu, giá trị 1,27 tỷ đồng.

Ngược lại, khối ngoại bán ròng 5 mã. Trong đó, NCS dẫn đầu danh mục với 300 cổ phiếu, giá trị chỉ hơn 17 triệu đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên đầu tuần ngày 8/5, khối ngoại bán ròng 0,51 triệu đơn vị, giảm 60,77% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị là mua ròng 34,4 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó bán ròng 27,42 tỷ đồng.